/  Anasayfa

Akıllı Şehir Alanları

Avrupa Birliği, 28 ülkeyi göz önünde bulundurarak,akıllı şehri 6 karakteristik ile ele alıyor ve şehirleri bu karakteristiklerden en az birinde girişimde bulunulmuş olarak inceliyor. AB’ye göre bunlar, Akıllı Yönetişim,Akıllı İnsan, Akıllı Yaşam, Akıllı Mobilite, Akıllı Ekonomi ve Akıllı Çevre. Ayrıca, Bilgi ve İletişim Teknolojilerine,şehirlerin karşı karşıya oldukları zorlukların üstesinden akılcı bir şekilde gelebilmeleri için akıllı organizasyon ve yönetim araçları sağlayan, insan, iş, altyapı, kaynak,enerji ve mekânsal ağları birbirine bağlayıp, güçlendiren destekleyici bir araç olarak dikkat çekiliyor.

Akıllı Yönetişim

Kentin etkin bir şekilde tek bir organizma gibi çalışması için kamu, özel, STK ve AB örgütlerini birbirine bağlayan ve gerektiğinde bütünleştiren hizmetleri, katılımcı karar alma ve e-hizmetlerde (e-devlet) teknolojiyi kullanarak şeffaflık ve Açık Veriyi kapsar.

Akıllı Ekonomi

Verimlilik, yenilikçi hizmetlerin sunumu ve iş modelleri olarak ele alınır. Aynı zamanda akıllı kümelenmeler ve küresel eko sistemler (örneğin dijital işletmeler ve girişimcilik) kurar.

Akıllı Mobilite

Teknoloji destekli, bütünleşik taşımacılık ve lojistik sistemleri kastedilir. Akıllı Mobilite, temiz ve çoğunlukla motorsuz seçeneklere öncelik verir. Bu kapsamda çok modlu, düşük emisyonlu, gerçek zamanlı bilgilerin yayıldığı, tasarruflu seyahat planı seçenekleri sunulan güvenli ve birbirine bağlı istemler öne çıkar

Akıllı Çevre

Yenilenebilir enerji kaynakları, BİT destekli enerji şebekeleri, ölçüm, kirlilik kontrolü ve izlenmesi,bina ve tesislerin dönüşümü, yeşil binalar, sürdürülebilir şehir planlaması ve ayrıca kaynak kullanım etkinliği,yeniden kullanım ve kaynak ikamesini içeren akıllı enerji kaynaklarına değinilir.

Akıllı İnsan

Bilgi yoğun işlerde çalışmak, e-yetkinlikler, eğitim ve öğretime erişim, insan kaynakları ve kapasite yönetimi, yaratıcılığı geliştiren ve yenilikçiliği teşvik eden kapsayıcı bir toplum kastedilir. Bir karakteristik olarak, insanların ve toplulukların kararlar almak ve ürün ve hizmetler oluşturmak için uygun veri analitik araçları ve gösterge panoları aracılığıyla Açık Veri sunulması söz konusudur.

Akıllı Yaşam

Teknolojiyle desteklenen yaşam tarzları,davranışlar ve tüketim alışkanlıkları anlamına gelir. Ayrıca,kapsayıcı bir kentte sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmek,fiziksel olarak kültürel tesislerin çeşitliliği ve kaliteli konut ve konaklama olanakları de Akıllı Yaşama dâhildir.

 

HIZLI ERİŞİM