/  Anasayfa

Akıllı Şehir Dijital Dönüşüm

Dijital Dönüşüm bilgi ve iletişim teknolojilerinin insanların ihtiyaçlarına hizmet etmesi için, hayatı daha kolay yaşanabilir bir seviyeye ulaştırmasını sağlayan süreç olarak tanımlanabilir. Bu dönüşüm süreci esas itibariyle sadece insanlar üzerinde olmayıp aynı zamanda tüm kurumları kapsamaktadır. İçinde bulunduğumuz dönemde dijitalleşmeyi takip edip yeni teknolojileri kullanan örgütler rekabet üstünlüğü sağlama konusunda da avantajı yakalamaktadır. İnternete erişim konusunda ülkeler ve hatta şehirler arasında bile eşitsizlikler söz konusudur. Bu eşitsizlikler kullanılan erişim tipi veya bant genişliği ile ilgili olup, sunulan hizmet her noktaya aynı kalitede verilememektedir. Ayrıca internet üzerindeki veri trafiğine de bakıldığında gelişmiş ülkeler üzerinden veya ülkede bulunan gelişmiş şehirler üzerinden diğer bölgelere doğru aktığı görülmektedir. Gelişmiş ülkeler ile diğerleri arasındaki farkın nasıl giderileceğine ilişkin iletişim teknolojileri başat rol oynamaktadır. Hem sadece ülkeler açısından olmayıp bireyleri de kapsayan bir eşitlik için iletişim teknolojileri kullanımı önemli bir ihtiyaçtır. Dolayısıyla teknoloji kullanımı ekonomik güç ile alakalı olduğundan toplum içinde kutuplaşmalara ve sınıflaşmalara da neden olabilmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişme sonrası yaşanan dönüşümün etkisiyle bazı işlemlerin basitleştirilmesine neden olmaktadır. Örneğin, sanal mağazalar aracılığıyla alımlar yapılabilmekte, ödemeler elektronik ödeme şeklinde gerçekleştirilebilmekte ve teslimat sürecinde ise lojistik maliyeti düşürülebilmektedir.

Öte yandan, bilgi alışverişi mekanizmaları düzeyinde, talep bilinci ve kültürel çeşitliliğin yanı sıra bilgi ve ürün tasarımının da kolaylaşmasına neden olmaktadır. Bu dönüşümün teknoloji ile ilgili olmadığını, strateji ve düşünme biçimiyle ilgili olduğunu belirterek daha çok stratejik sorumluluklar üstlenilmesi suretiyle yeniden hayal edilmesi ve yeni teknolojilere odaklanılması gerektiği üzerinde durmaktadır. Aynı zamanda dijital çağa uyum sağlayabilmek, büyüyebilmek ve kendi stratejilerini oluşturmak için, müşteri ağlarından yararlanılmasının, rekabet için geliştirmeler yapılmasının, verilerin varlıklara dönüştürülmesinin, inovasyon yapılmasının ve değer katılması gerektiğinin de altını çizer.


 

HIZLI ERİŞİM