/  Anasayfa

Akıllı Şehir Değişim Yönetimi

Kamu kurumları ve yerel yönetimler, günümüz koşulları dikkate alındığında mevcut yapı, ekonomik, sosyal, politik, çevresel, finansal, teknolojik gibi çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Bu etkileşim anlık olduğu kadar yapısal veya keskin değişimleri içermektedir. Faaliyet gösterilen alanda değişimin yönünü takip etmek ve değişimden doğacak riskleri yönetim açısından kontrol edebilmek önemli bir konudur. Benzer bakış açısı ile Akıllı Şehirler Ekosistemi’nde yer alan paydaşları (merkezi yönetim, yerel yönetimler, özel sektör, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar, meslek kuruluşları gibi) yakından ilgilendiren 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nın değişen dinamiklere ayak uydurma ihtiyacının karşılanması, değişimin kontrollü bir şekilde yönetilmesi ve değişim ile ilgili işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için “Değişim Yönetimi” süreci tanımlanmıştır.

İzleme Değerlendirme Modeli’nin uygulamaya alınmasıyla ortaya çıkan değişiklik ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan değişim yönetimi süreci ile 2020 - 2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nın;

• Bir bütün hâlinde daha verimli bir şekilde uygulanabilmesi,

• İçinde yer alan eylemlerin sorunsuz bir şekilde hayata geçirilmesi,

• Stratejik amaç ve hedeflerine daha etkin bir şekilde ulaşılması,

• İzleme Değerlendirme Sistemi ile desteklenmesi,

• Değişim odaklı iletişim kanalının sağlıklı bir şekilde koordine edilmesi

amaçlanmaktadır. Değişim Yönetimi ile Strateji ve Eylem Planı’nın, 2020 - 2023 yılları arasında karşılaşılacak yeni koşullara benzer hızla uyarlanabilen, başarı oranı yüksek ve tanımlı bir süreç ile takibi yapılabilen bir yapıya sahip olması hedeflenmektedir.

Bu hedef doğrultusunda; sorumlu ve ilgili kurum/kuruluşlar tarafından iletilen, izleme değerlendirme döneminde tespit edilen veya herhangi bir nedenle ortaya çıkan Strateji ve Eylem Planı ile ilgili değişim ihtiyaçlarının etkin bir şekilde yönetilmesi öngörülmektedir.

Değişimin çok boyutlu ve dinamik yapısı sebebiyle, değişim yönetiminin temel çerçevesi, tüm unsurların birlikte değerlendirilmesi adına bütüncül ve sistematik yaklaşımlar dikkate alınarak oluşturulmuştur. Strateji ve Eylem Planı’ndaki “stratejik amaç, hedef ve eylem” kavram hiyerarşisi ile ifade edilen üçlü sınıflama yapısının, değişim yönetimi mekanizmasında da aşağıdaki kırılımda yer almasına dikkat edilmiştir:

• Makro düzeyde Akıllı Şehir Ekosistemi ile ilgili ulusal katmandaki varlıkların, vizyonun ve stratejik amaçların değişimini,

• Mezzo düzeyde hedefler ile ilgili varlıkların değişimini,

• Mikro düzeyde eylemler ile ilgili varlıkların değişimini, içermektedir.

Değişim Yönetimi, Akıllı Şehirler Ekosistemi’ne dâhil olabilecek tüm değişimleri içerecek şekilde geniş bir çerçevede planlanmıştır. Bu bakış açısı ile değişim yönetim sürecinin, sorumlu kurum/kuruluşların görev alanı, organizasyon yapısı, iş süreçleri, bütçe, beşeri ve fiziki kaynakları ile eylemler yerine getirilirken ihtiyaç duyulan teknoloji düzeyi, yasal altyapı ve mevzuat, Kurum/kuruluş ve yerel yönetimlerdeki mali durumlar gibi durumlarda yaşanan ya da yaşanması planlanan değişimleri içermesi öngörülmektedir.

HIZLI ERİŞİM