/  Anasayfa

Akıllı Şehir Yol Haritası Hazırlama

Yerel akıllı şehir stratejisi ve yol haritasının hazırlanmasında; mevcut durum tespitinin yapılması, vizyonun belirlenmesi, hedeflerin belirlenmesi, yol haritasının hazırlanması ile raporlama ve yerel izleme mekanizmasının oluşturulması yönünde beş temel aşama kapsamında çalışmaların gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Mevcut Durum Tespiti 

Stratejik yönetim yaklaşımında mevcut durumun, temel değerlerin ve yaklaşımların geniş bir çerçevede ele alınarak belirlenmesi, ilgili konularda detaylı araştırmalar yapılması büyük önem taşımaktadır. Böylece, varılmak istenen hedeflere ulaşmakta doğru yol ve yöntemleri seçebilme imkânı kolaylaşır. 

Vizyonun Belirlenmesi 

Günümüzde şehirler çekim güçleri oranında yeni sakinleri, ziyaretçileri ve iş yatırımlarını çekmektedir. Bir şehrin güçlü bir çekim gücü sağlaması için liderlerinin, şehre kimlerin, ne zaman ve nasıl çekilebileceği ve yatırımların yönetilmesi konularında kararlar vermeleri gerekir. Aynı kararlar sürdürülebilirliğin sağlanması için ayrı bir önem taşımaktadır. Bu, ancak güçlü ve ilham verici liderlik tarafından uygulanan belirli bir vizyon ortaya konulduğu zaman başarılabilmektedir.

Amaç ve Hedefler

Şehrin uzun vadeli stratejik vizyonunu gerçekleştirmek için belirli amaç ve hedefler belirlenmelidir. Her şehrin kendine özgü zorlukları ve iyileşmesi beklenen farklı alanları olacaktır. Hedeflere ulaşmak için yapılacak eylemler ve faaliyetler, eylemlerin sorumluları, gerçekleşecekleri zaman dilimi, paydaşlar ve izleme mekanizmaları gibi unsurların belirlenmesi gerekir. Bunların yanı sıra gerekli kaynakları belirlemek, mevcut kaynakları değerlendirmek, paydaşlarla daha fazla ortaklık kurmak ve istenen sonuçları etkin bir şekilde elde etmek için yaklaşımların belirlenmesi gerekir.

Yol Haritasının Hazırlanması 

Şehirler için özel bir yol haritası geliştirmek, iş ve yönetişim süreçlerinin tam olarak ifade edilmesini sağlamak ve tüm paydaşların hemfikir olmasını sağlamak için hazırlık ve planlama gerekmektedir. Bu aşama; vizyon ve hedefleri gerçekleştirmek için, fayda gerçekleştirme analizi, uzun/kısa vadeli dönüşüm planını kapsayan yol haritası gibi anahtar çıktıları içermelidir. 

Raporlama

Yerele özgü hazırlanan akıllı şehir strateji ve yol haritasının hayata geçirilmesi amacıyla, belirlenen hedefler ile tanımlanan eylemlerin gelişme durumlarının takip edilerek ilerlemelerin raporlanması gerekmektedir


 

 

HIZLI ERİŞİM