/  Anasayfa

Akıllı Şehir Uzmanı

Şehir planlamasında kilit görevlerinden birini üstlenen Akıllı Şehir Uzmanı şu işleri yapar:

Ulusal ve yerel sistemlerin oluşturulması ve analiz edilmesi,

Coğrafi veri tabanlarının sistematik biçimde belirlenmesi,

Bilişim sistemlerinin entegrasyonu ve yaşama adaptasyonu,

Nitelikli insan gücünün projelere dahil edilmesi,

Bölgesel ya da ulusal bazda "akıllı şehir" uygulamalarının doğru biçimde aktarılması,

Akıllı Şehir Mimarisinin oluşturulması,

Yasal çerçevenin belirlenmesi ve verilen korunması,

Doğal kaynakların doğru biçimde kullanılması,

İletişim metotları ve kablosuz ağların tahribatının önlenmesi,

Emniyet ve güvenlik sistemlerinin oluşturulması,

Su yönetimi,

Yerel yönetimlere destek sunulması,

Güncel ve uygulanabilir dönüşümlerle süreklilik sağlanması,

Maliyet yönetimi,

Sosyal, kültürel ve kentsel gelişim için alanlar açılması,

Görevleri üstlenerek hem paydaşlar arasında iş birliğini kalıcı hale getirir hem de doğru projelerle insan yaşamının kalitesini artırır. 


 

HIZLI ERİŞİM