/  Anasayfa

Akıllı Şehir Yönetim Araçları

Şehirlerin akıllı şehir olarak konumlanmaları ve şehir yönetiminde kullanılan araçları akıllı şehir yönetim araçları olarak şekillendirmeleri önem arz etmektedir. Bu noktada incelenen akıllı şehir yönetim araçları aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.

Nesnelerin İnterneti

Benzersiz bir şekilde adreslenebilir nesnelerin kendi aralarında oluşturduğu, dünya çapında yaygın bir ağ ve bu ağdaki nesnelerin belirli bir protokol ile birbirleriyle iletişim içinde olmaları, olarak tanımlanmaktadır (Brock, 2001:34). Ayrıca bu kavramı kabaca; çeşitli haberleşme protokolleri sayesinde birbirleri ile haberleşen ve birbirine bağlanarak, bilgi paylaşarak akıllı bir ağ oluşturmuş cihazlar sistemi olarak da tanımlamak mümkündür. Yapılan araştırmalara göre bugün internete 10-11 milyar cihazın bağlı olduğu tahmin edilmekte ve bu rakamın 2020 yılına gelindiğinde 50 milyar cihaz seviyesine çıkması öngörülmektedir. Aynı araştırmalara göre; 2003 yılında dünyada kişi başına düşen birbirleriyle bağlantılı cihaz oranı 0,08 iken bu oranın 2020 tahmini ise ‘6,48’dir. Ayrıca 2020 yılında, 20 adet tipik ev cihazının üreteceği bilgi trafiğinin, 2008 yılında üretilen tüm internet trafiğinden daha fazla olacağı tahmin edilmektedir. Nesneler, algılayıcılar ve elektronik devreler ile donatıldığında insanlarla iletişime geçerek durum bilgilerini güncelleyebilecek yetenekler kazanırlar. Mobil ağlar ve internetin gelişimiyle birlikte bu nesnelerin kişiler ile iletişim kurmaları kolaylaşmış ve insanlar da onları her yerden, her zaman gözlemleme ve kontrol etme şansına sahip olmuştur (Uckelmann vd., 2011:20).

Büyük Veri Uygulamaları

Bilişim teknolojisindeki hızlı gelişme ile işlemciler ve depolama alanlarında giderek düşen birim maliyet, depolanabilir veri miktarının hızla artması ve işletmelerin bu verileri kullanmasında birtakım fonksiyonel aksamalarla karşılaşması ile sonuçlanmıştır. Depolama alanının büyüklüğü ne olursa olsun günümüzde bu büyüklüğü doldurmaya yetecek miktarda veri sürekli artan bir hızla oluşmaktadır. A'dan B'ye gitmek için izlediğimiz rota ve hatta bir reklam izlemek için yapılan anlık duraksamalar gibi her işlem artık bir noktada kaydedilebilmektedir. Bu veri dalgası teknoloji çevrelerinde tartışılırken kısaca ‘büyük veri’ terimi kullanılmaktadır. Fakat bu terim veri hacminin ötesinde, mevcut veri toplama ve analiz paradigmalarınızın ihtiyaçlarınızı karşılamak için başarısız olmaya başladığı noktada işi ele almaktadır. Büyük veri sizin için kullanılabilir teknolojiye bağlı olarak değişmektedir.

Gerçek meydan okuma büyük verinin (big data) tek özelliği değildir, daha karmaşık sorunlar bilgi yönetiminin tüm boyutlarıdır. Veri çeşitliliği, karmaşıklığı, aktarım hızı ve gerçek zamanlı çalışılması sorunların büyümesine neden olabilir.

Büyük veri; artan hacim, çeşitlilik, hız ve geleneksel teknolojilerin tıkandığı noktadaki veri karmaşıklığı gibi sorunların doğal evrimidir. Bunlar sırasıyla; anlamlı ve erişilebilir bilgi için görselleştirme tekniklerinin yanı sıra veri sınıflandırma ve ontoloji için yeni yaklaşımlardır. Depolama ve işleme kapasitesi maliyeti düşmeye devam ediyor olsa da; kaynakların her zaman belirli bir kısıt dahilinde genişleyeceği gerçeği ve ekonomik faktörler mutlaka yeni baskılar ekleyecektir. En önemli baskı kaynakları hangi miktarda, hangi süre ile veri depolanacağı ve verilerin gelecekteki değeri hakkında önceliklendirmeler yapmak olarak görülmektedir.

Bulut Bilişim

Bulut teknolojisi en yalın haliyle internet üzerinden erişimde bulunulan yazılım uygulamaları, veri depolama hizmeti ve işlem kapasitesidir. Bu teknolojide şirketlerin bilişim alanında kullanılan yeteneklere ne zaman isterse ya da ihtiyaç duyarsa o zaman erişmesi esas alınır.

Sağlık Bilgi Teknolojisi

Sağlık hizmetlerine uygulanan bilgi teknolojisidir. Tüketici ve sağlayıcılar arasında bilgisayarlı sistemler ile güvenli bilgi alışverişini destekler (Calyam vd., 2016:3-20). Bu teknolojiyle:

• Sağlık kalitesinin iyileştirilmesi ve etkinliğin artırılması

• Sağlıkta verimliliğinin ve üretkenliğin artırılması

• Tıbbi hataları önlemek ve sağlık prosedürlerinin doğruluğunun artırılması

• Sağlık maliyetlerinin azaltılması

• İdari verimliliğin artırılması

• Sağlıktaki iş süreçlerinin geliştirilmesi

• Verimsiz çalışma süresinin azaltılması

• Uygun fiyatlı hizmetle halkın her kesimine erişiminin sağlanması

amaçlanmaktadır

Sağlık Bilgi Teknolojisi; iletişim ve karar verme için bilgisayar donanım ve yazılım depolama, geri alma ve paylaşma, sağlık bilgisi, veri kullanımı, bilgi ve bilgi işleme uygulamasıdır. Teknoloji, araçlar ve bilgi ile ilgili geniş bir kavramdır. Aynı zamanda sistemleri, organizasyon yöntemleri ve teknikleri de dahil olmak üzere geniş temaları kapsamaktadır. Sağlık Bilgi Teknolojisinde, teknoloji sağlık bilgilerini taşımak için sistemleri kurmak için ağ bilgisayarlarını ve iletişim özelliklerini temsil eder. Sağlık bilişimi; bilgi bilimi, bilgisayar bilimi ve sağlığın kesiştiği alanı ifade eder. Bu kavram, bilgisayar bilimleri, matematik, psikolojinin katkılarının sağlık sektöründe kullanımını ve bilgi paylaşımını açıklar.

Yapay Zeka Teknolojisi

Yapay zeka, insanın düşünme yapısını anlamak ve bunun benzerini ortaya çıkaracak bilgisayar işlemlerini geliştirmeye çalışmak olarak tanımlanır. Yani programlanmış bir bilgisayarın düşünme girişimidir. Daha geniş bir tanıma göre ise yapay zeka; bilgi edinme, algılama, görme, düşünme ve karar verme gibi insan zekasına özgü kapasitelerle donatılmış bilgisayarlardır

HIZLI ERİŞİM