/  Anasayfa

Akıllı Şehir Özellikleri

Dünya üzerindeki nüfusun yarısı şehirlerde yaşıyor. 2050 yılına kadar tüm dünya nüfusunun üçte ikisinin yani yaklaşık 6,5 milyar insanın kentli olacağı tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler, sürdürülebilir kalkınmanın kentsel alanlarımızı inşa etme ve yönetme şeklimizi dönüştürmekle mümkün olacağını belirtiyor. Bu nedenle bu vizyona uygun şehir ve toplumları yaratmak da sürdürülebilir kalkınma amaçları arasında sayılıyor.

İşte bu noktada akıllı şehirler, hızlı kentleşmeden kaynaklanan aşırı kaynak kullanımı, karbon emisyonlarının artışı, kapsayıcılığın ve fırsat eşitliğinin azalması, yoksulluk, altyapı yetersizliği gibi sürdürülebilirlik sorunlarına olası bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Sürdürülebilir bir gelecek için zorunlu kabul edilen akıllı şehirler; daha verimli, sosyal, erişilebilir, eşitlikçi, teknolojik ve yaşanabilir bir vizyonu hedefliyor. 

Sürdürülebilir bir hayat

Peki bir akıllı şehir nasıl tanımlanıyor? Çevre, yönetim, teknoloji, yaşam kalitesi gibi çözüm aranan değişik kriterlere göre şekillenen farklı tanımlar olmakla birlikte şu tanımı yapabiliyoruz: “Paydaşlar arası işbirliği ile hayata geçirilen, yeni teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları kullanan, veri ve uzmanlığa dayalı olarak gerekçelendirilen ve gelecekteki problem ve ihtiyaçları öngörerek hayata değer katan çözümler üreten daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler.” 

Bu tarz şehirlerde; akıllı cep telefonu, akıllı evler, akıllı aydınlatmalar gibi cihazlar sayesinde elde edilen verilerle zamandan, enerjiden, sudan, atıklardan tasarruf etmek, yaşam kalitesini artırmak kısacası daha sürdürülebilir bir hayat sunmak amaçlanıyor.

Bu kapsamda akıllı şehirlerin sahip olması, paydaşlarına sunması gereken belli başlı özellikleri şöyle sıralanıyor: 

Veri dolaşımını sağlamak üzere ücretsiz wi-fi, iletişim teknolojileri, bilgi güvenliği

Coğrafi bilgi sistemleri 

Afet ve acil durum yönetimi

Akıllı altyapı

Toplu taşıma ve araç paylaşım uygulamaları 

Yoğunluğu azaltan akıllı trafik çözümleri, akıllı park alanları

Temiz enerji ve aydınlatma

Enerji, su ve elektrik tasarrufu yapan akıllı binalar

Akıllı yönetişim, akıllı ekonomi

Güvenlik

Akıllı atık toplama

Mevcut durumdan yönetime kadar tüm bilgilere erişime ve geri bildirime olanak tanıyan akıllı şehir mobil uygulaması, bir danışma masası gibi hizmet veren dijital kiosklar.

HIZLI ERİŞİM