/  Anasayfa

Akıllı Şehir Türkiye Örnekleri

Türkiye’de Akıllı Şehir Genel Görünümü

Ülkemizde Akıllı Şehirlere ilişkin ilk politika Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003-2023 Strateji Belgesi’nde yer almış olup üst düzey politika hâline Onuncu Kalkınma Planı ile gelmiştir. Bu alanda tematik ve kurumsal stratejilerde yer alan politikaların Akıllı Şehir çatısı altında birlikte ele alınması amacıyla 2015 yılında yatırım alanı olarak Yatırım Programı’na alınmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü politika sahipliğinde ulusal ortak stratejik bakışı oluşturmak ve ülkemize bu alanda yön vermek üzere, 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmıştır. Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan Yerel Yönetim Politikaları Kurulu’nun görev ve yetkileri arasında “Akıllı şehircilikle ilgili araştırmalar yaparak strateji önerilerinde bulunmak” görevi ile bu konunun Cumhurbaşkanlığı himayesinde güçlü bir siyasi liderlik kazanmıştır.

Akıllı Şehirler alanında yer alan paydaşlar çok geniş bir yelpazede dağılım göstermektedir. Akıllı Şehir paydaşları arasındaki işbirliği ve koordinasyonun çevik ve organik olarak sağlanması için ekosistem yaklaşımı ve bu yaklaşımı hayata geçirecek yönetişim mekanizması ile bu mekanizmada yer alan sorumlu paydaş organizasyonların belirlenmesi önemli bir adım olacaktır. Söz konusu çok paydaşlı ekosistem, çok katmanlı bir yönetişim modeli dâhilinde dağıtık bir mevzuat ile ele alınmaktadır. Sağlanacak ortak stratejik bakış Akıllı Şehir çalışmalarının eşgüdümünün yanı sıra politikaların hayata geçirilmesi için gerekli olan Akıllı Şehir Yönetişim Mekanizması ve bu mekanizmada görev alan paydaş organizasyonların sürdürülebilirliğini sağlayacaktır.

İstanbul

Menediyetlerin beşiği İstanbul, geçmişten günümüze her dönemde teknolojiden faydalanan, Türkiye’nin akıllı şehir alanında öncü şehri olmuştur. 2016 yılında kurulan İstanbul Büyükşehir Beledeiyesi Akıllı Şehir Müdürlüğü, 2017 yılında hazırladığı İstanbul Akıllı Şehir Yol Haritası ile tüm akıllı şehir paydaşlarını ve inisiyatiflerini tek bir vizyon doğrultusunda birleştirmiştir. Ayrıca, tüm İstanbullulara hitap eden bir Akıllı Şehir Manifestosu da hazırlanmıştır. İstanbul’da öne çıkan akıllı şehir örnekleri şunlardır: Çevre Kontrol Merkezi, Ulaşım Yönetim Merkezi, Adaptif Trafik Sinyal Kontrol, iTaksi, Yüzer Güneş Enerji Santrali, Hayal Kart,  Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri, Evsel Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi, Mobil EDS, Çöp Gazından Enerji Üretimi, İBB Yol Gösteren, Akıllı Park Yönetimi, Zemin İstanbul.

“İBB CepTrafik” Mobil Uygulaması ve Trafik Yoğunluk Haritası Web Sayfası 

İBB CepTrafik ve Trafik Yoğunluk Haritası; yol ağlarının daha verimli kullanılabilmesi, trafik durum bilgisinin en kısa zamanda ve en çok sayıda kullanıcıya iletilebilmesi amacıyla oluşturulmuş ve internet ortamında son kullanıcıya sunulmuştur. Bu uygulama ile insanların doğru zamanda bilgilendirilerek alternatif güzergâhlara yönelmelerinin sağlanması ve yoğun bölgelere talebin azaltılarak yol ağ kapasitesinin etkin olarak kullanılması amaçlanmıştır. İBB CepTrafik ve Trafik Yoğunluk Haritası ile trafik yoğunluğu, ortalama hız, kaza ve diğer yol durumları, otopark, hava durumu bilgileri anlık olarak kullanıcılara sunulmaktadır. Bunun yanında yol ağıüzerinde bulunan trafik kameralarını izleyebilme ve tarihsel veriye dayanarak 1 saat sonraya kadar trafik tahmini yapabilme özelliği de İBB CepTrafik ve Trafik
Yoğunluk Haritası’nda bulunmaktadır.

Akıllı Park Yönetimi

İstanbul’da kapalı, açık ve yol kenarı otoparklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanımı için akıllı sistemler ile zamandan ve yakıttan kazanç sağlanmaktadır. Park giriş ve  çıkışları, açık ve kapalı otoparklarda plaka tanıma sistemli bariyer ile yol kenarı otoparklarında ise görevli el terminalleri ile yönetilmektedir. Toplu taşıma kartı olan İstanbulkart, kredi kartı ve nakit ödeme imkanı sunabilen otoparklar, ödemelerin hızlı ve pratik bir şekilde yapılmasını sağlar. Yol üstündeki Değişken Mesaj İşaretleri, Trafik Yoğunluk Haritası Web Sayfası, İBB CepTrafik ve İBB Yol Gösteren Mobil Uygulamaları ile parkların doluluk bilgisi sürücülerle paylaşılmaktadır.

Evsel Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi

Günlük 3 bin ton kapasite ile hizmet verecek İstanbul Evsel Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi planlama çalışmaları tamamlanmış olup inşaat çalışmaları devam etmektedir. 77 MWs güçte elektrik enerjisi üretilecek olan tesis, yaklaşık 1,5 milyon kişilik nüfusun evsel elektrik ihtiyacını karşılayacaktır. Tesiste, İstanbul’da oluşan atıkların % 15’i yakma yöntemi ile bertaraf edilecektir. Aynı zamanda yılda 1 milyon ton CO2 salınımı engellenerek sera gazı emisyonu ve sera etkisi oluşturan fosil kaynaklı yakıtların kullanımı azaltılacaktır. Tesisin devreye alınması ile birlikte Avrupa Yakası’nda düzenli depolama sahalarına giden atık miktarının %25 oranında azaltıması hedeflenmektedir.

Çöp Gazından Enerji Üretimi

İstanbul’un Avrupa ve Asya yakalarındaki sırasıyla Odayeri ve Kömürcüoda Düzenli Depolama Sahalarında oluşan çöp gazını kontrollü olarak yakarak enerji üretiminde  kullanılmaktadır. Enerji üretimi çalışmaları çerçevesinde mevcut halde Odayeri Düzenli Depolama Sahası’nda 40 MW, Kömürcüoda’da ise 14 MW olmak üzere 54 MW elektrik enerjisi üretilmektedir. Tamamen çöp gazından elde edilen bu elektrik enerjisi yaklaşık 1,2 milyon nüfusun konut elektrik ihtiyacını karşılayabilmektedir. Elektrik üretimi ile elde
edilen gelir İstanbul’un şehir temizliği ve diğer atık yönetimi faaliyetlerinde maliyetlerin azaltılması için kullanılmaktadır. Çöp gazının yanıcı ve patlayıcı özelliğinin yanı sıra 
içeriğinde bulunan metan, CO2 gazına oranla atmosferde 23 kat daha fazla sera gazı etkisine sahiptir. Çöp gazının enerji tesislerinde yakılması sayesinde elektrik satışı  yapılarak ekonomik fayda elde edildiği gibi ek olarak karbon salınımında da azalma sağlanmaktadır. İstanbul’da kurulu enerji üretim sistemlerinin ekonomik ömürleri içinde yılda ortalama 1,2 milyon ton karbon dioksit karşılığı emisyon azalma beklenmektedir. Bu azalma miktarı ise yaklaşık olarak 800 bin aracın trafikte yaydığı karbon emisyonuna tekabül etmektedir.

Hayal Kart

Hayal Kart, çocuklar için kodlama eğitimini amaçlayan bir kart projesidir. Çocukların yanı sıra hiç kodlama bilmeyen birinin bile IoT - Internet of Things (Nesnelerin İnterneti) projesi yapabilme imkânı sunan Hayal Kart; açık veri üretme, elde edilen veriler ile İstanbul’a katkı sağlama, oyunlaştırılmış yapısı ile özellikle çocukların kodlamayı sevmesi ve üretkenliklerinin arttırılmasına katkıda bulunacak bir projedir. Hayal kart, aynı isimle oluşturulan Hayal.io platformu ve mobil yazılımı üzerinden uzaktan ve görsel programlama
ile programlanabilen, açık kaynaklı, üzerinde bulunan sensörler ve sonradan takılabilecek elektronik modüller ile kodlamaya yeni başlayan bireylerin kendi nesnelerin
interneti projelerini hayata geçirebilecekleri bir elektronik donanımdır. Hayal.io platformu, oyunlaştırılmış programlama kurgusu, videolu anlatımlar, Blockly altyapısı sayesinde hiç teknik bilgisi olmayanların bile internete bağlı elektronik ürün projelerini yapmalarını kolaylıkla sağlamaktadır.

Mobil EDS

Elektronik Denetleme Sistemlerinin (EDS) kurulu olduğu bölgeler haricinde trafik ihlalleri yapılmaya devam edilmektedir. Mobil EDS; iki adet hareketli kamera ve radar ile ihlalleri tespit edip fotoğraflayan sistemlerin bir araç üzerinde birleştirilmesidir. Yerli tasarım ve üretim olan, birçok fonksiyonu üzerinde barındırması açısından dünyada ilk olan Mobil EDS araçları; Park İhlali, Duraklama İhlali, Emniyet Şeridi İhlali, Hız İhlali Tespitleri ve Olay Yönetimi gibi pek çok uygulamayı gerçekleştirebilmektedir. Araç üstü kameraları, görüntü işleme teknolojisi ve gelişmiş radarları ile trafik düzeninin sağlanması için önemli bir katkı sunan Mobil EDS teknolojisi; Akıllı Gözlük teknolojisini de bünyesinde barındırmaktadır. Mobil EDS araçlarının çevresel etkiler nedeniyle ulaşamadığı noktalarda, operatörün kullandığı Akıllı Gözlük Kamerası ile trafik denetimi yapılmaya devam edilmektedir.

İstanbul EDS Kontrol Merkezi

Türkiye’de EDS Kontrol Merkezi olarak hizmet veren ilk ve tek bina olma özelliğine sahip bu merkezden, İstanbul trafiğindeki tüm kural ihlalleri, gelişmiş sistemler sayesinde, artık saniye saniye tespit edilebilmektedir. Giderek yaygınlaşan EDS günümüzde; Kırmızı Işık, Emniyet Şeridi, Ortalama Hız, Park, Tramvay Yolu, Ters Yön, Yaya Yolu, Ofset Tarama, Taralı Alan ve Mobil İhlal Tespit Sistemi olmak üzere toplamda 10 farklı sistemle, İstanbul’da 400’den fazla noktada ihlal denetimleri yapmaktadır. Genişleyebilir modüler alt yapısı sayesinde EDS, kent dâhilinde sonradan ortaya çıkabilecek ihlaller için de çözüm üretmeye elverişli yapıda tasarlanmıştır. İstanbul’da uzun süredir sürdürülen EDS sistemleriyle
birlikte ihlal oranlarında %95 azalma olduğu görülmüştür. İstanbul genelinde Elektronik Denetleme Sistemleriyle tespit edilen ihlaller EDS Kontrol Merkezi’ne aktarılıp 
kaydedilmektedir. EDS Kontrol Merkezi sayesinde, ihlal kaydı oluşturulan tüm veriler güvenli bir şekilde arşivlenmektedir. Ayrıca sistemlerden elde edilen araç sayısı, araç türü, ortalama hız vb. trafik istatistik verileri de toplanmakta ve bu verilerin trafik mühendisliği çalışmalarında girdi olarak kullanılması ile ulaşım yönetimi çalışmalarına katma değer sağlanmaktadır.

 

Ankara

Ankara’da öne çıkan akıllı şehir örnekleri şunlardır: Harikalar Diyarı Akıllı Park Projesi, Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Ankara BB Mobil Uygulaması,
Mezarlık Bilgi Sistemi Mobil Uygulaması, Ankara Telsiz Haberleşme Sistemi, Elektrik Enerji Takip Sistemi.

Harikalar Diyarı Akıllı Park Projesi

Akıllı Park Projesi, parklarda özellikle hırsızlık, şüpheli paket, çocuk kaçırma gibi olayları olabildiğince azaltmak ve önüne geçebilmek amacıyla uygulamaya geçirilmiş bir akıllı şehir projesidir. Projenin öncelikli teması güvenlik olup, parklarda kurulacak akıllı sistemlerin yine parklarda görev yapan güvenlik güçleri ile entegre çalışarak ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Projenin akıllı şehir uygulamaları arasında Akıllı Video Sistemi, Akıllı Operasyon Merkezi Takip Sistemi ve LTE Telsiz Bildirim Sistemi yer almaktadır. Sincan Harikalar Diyarı parkında devreye alınan “Akıllı Park Sistemi”, parklarda kurulacak operasyon merkezlerinde, kayıp eşya ya da şüpheli eşya  bildiriminden, kayıp çocuk ya da kara listede yer alan şüpheli şahısların tespit edilmesine kadar olası tüm şüpheli durumlarda komuta merkezine anında bildirim gönderecek şekilde kurgulanmıştır.

Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi

Proje ile karışık toplanan çöplerin transferi, ıslahı, geri kazanımı ve bertaraf edilmesiyle entegre bir katı atık yönetim sistemi kurulması amaçlanmıştır. Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi, transfer istasyonları, mekanik ayırma tesisleri, biyometanizasyon tesisleri, enerji üretim tesisleri ve gazlaştırma-yakma sistemlerinin entegre biçimde yönetilmesini ifade
eder. Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi ile günlük 5500 ton karışık atığın toplanması, transferi ve bertarafı sağlanmaktadır. Bertaraf edilen atıklardan geri kazanılan enerji miktarı ise günlük 1289 MWs ‘tir. Bu rakam Ankara şehrinin günlük enerji ihtiyacının %5’ine yakındır. Bu uygulama, Türkiye’deki ilk uygulama olup her yıl yurtiçi ve yurtdışı binlerce kişi Mamak ve Sincan ilçelerinde yer alan bu tesisleri ziyaret etmektedir.

Şehir ve Trafik Kameraları

Akıllı ve yaşanabilir bir şehrin olmazsa olamaz unsurlarından birisi de güvenliktir. Güvenliğin temin edilebilmesine destek olmak amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi ana güzergâhlar, yollar, toplu yaşam alanları gibi muhtelif lokasyonlara kamera sistemleri tesis etmiştir. Şehrin dört bir yanında bulunan özellikle çocukların daha çok zaman geçirdiği oyun parklarını, 7/24 gözlem altında tutabilmek amacıyla 20 parkta kamera sistemleri tesis edilmiş olup, görüntüler web üzerinden şehir sakinlerine açılmıştır. Bulvarlar, ana caddeler, kavşaklar ve bazı ara arterlerde olmak üzere toplam 360 kamera ile şehir trafiği izlenmekte ve trafiği olumsuz etkileyebilecek durumlar tespit edilerek ilgili birimlere aktarılmaktadır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mobil Uygulaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi e-Belediyecilik kapsamında sunduğu tüm servisleri tek çatı altında bir mobil uygulamada birleştirerek bir şehir asistanı uygulaması geliştirmiştir. Bu uygulama kapsamında ulaşım, kent rehberi, belediye çalışmaları, mavi masa başvurularına dair bilgilere kolayca erişim sağlanabilmektedir.

MEBİS (Mezarlık Bilgi Sistemi Mobil Uygulaması)

Ankara Büyükşehir Belediyesi e-Belediyecilik kapsamında sunduğu tüm servisleri tek çatı altında bir mobil uygulamada birleştirerek bir şehir asistanı uygulaması geliştirmiştir. Bu uygulama kapsamında ulaşım, kent rehberi, belediye çalışmaları, mavi masa başvurularına dair bilgilere kolayca erişim sağlanabilmektedir. 

Ankara Telsiz Haberleşme Sistemi

Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkili daire başkanları ve sahadaki çalışanların kesintisiz iletişim kurabilmeleri amacıyla Türkiye’de ilk defa 4G altyapısı kullanan LTE telsiz teknolojisini kullanmaya başlamıştır. Telsiz haberleşme sistemi ile kaza, acil durum, doğal afet yangın ve güvenlik riskleri gibi durumlarda, ilgili operasyonel ekipler birbirleri ile kesintisiz olarak sesli ve görüntülü iletişim kurabilmektedir.
Telsiz haberleşme sisteminde bas konuş uygulaması ile görüşme yapılabilmektedir, ayrıca video, resim, belge, doküman ve diğer zengin içerikler telsiz haberleşme sistemi üzerinden paylaşılabilmektedir. 4G ve LTE teknolojileri ile acil durumlarda ilgili ekiplerin şebeke kullanımı önceliklendirilerek kesintisiz iletişim kurabilmeleri sağlanmaktadır.

ANSAGA – Ankara Sabit GNSS Ağı

ANSAGA (Ankara Sabit GNSS Ağı) 10 sabit GNSS istasyonunu barındıran uydu tabanlı konum belirleme sistemidir. Sistem Ankara Büyükşehir Belediyesinde bulunan bir sunucu üzerinde çalışan arayüz yazılımı ile yönetilmekte olup tüm sabit istasyonlara ait veriler bu yazılıma gelmekte ve burada değerlendirilmektedir. Kullanıcılar GSM modemler aracılığı ile bu sunucuya kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak bağlanmakta ve sanal referans istasyonu yöntemiyle düzeltme verisi alabilmektedir. Bu uygulama ile İmar ve Şehircilik alanında çok önemli olan geometrik veri üretme ve düzeltme işlemleri yapılmaktadır.

Elektrik Enerji Takip sistemi (ETS)

Belediye tesislerindeki enerji kalitesi, aktif-reaktif güç takibi, arıza durumları ve anlık gerilim-akım değerleri takip edilerek bir enerji yönetim sistemi hayata geçirilmiştir. Böylece belediye tesislerinde %75’e varan bir enerji tasarrufu öngörülmektedir.

Sıfır Atık Programı

Ankara Belediyesi 2018 Yılından itibaren tüm birimlerinde “Sıfır Atık Projesine” geçiş yapmıştır. “Sıfır Atık Projesi” uygulaması ile 1310 kg kartuş-toner, 150 kg floresan, 30 kg atık pil, 8,5 ton kâğıt, 2,5 ton plastik, 1,7 ton cam, 880 kg metal atığı kaynağında ayrı olarak toplanmıştır. Bu proje sayesinde 12,3 MWs elektrik enerjisinden tasarruf edilirken, geri dönüşümde toplanan cam atıklar ile de üç ay gibi kısa bir sürede 170 litre petrolden de tasarruf edilmiştir.

Akıllı Ulaşım Sistemleri

Ankara şehri, trafik verisi üretiminden, bilgilendirme ekranlarına, merkezi kavşak yönetim sisteminden trafik izleme sistemlerine kadar bütüncül bir trafik yönetimi anlayışını benimsemiştir. Şehrin genelinde ana bulvarlar üzerinde konumlandırılan sayım sensörleri ile araç sayıları anlık, günlük, haftalık ve aylık olarak tespit edilebilmekte, elde edilen yoğunluk verileri ise gerek süre bilgisi olarak gerekse renklendirme yöntemiyle şehir sakinleriyle paylaşılmaktadır. Şehir genelinde 60 adet trafik bilgilendirme ekranı vardır. 2019 yılı ortalarında bu sayının 100’ün üzerine çıkması planlanmaktadır. Bu ekranlar üzerinden verilen mesajlar ile sürücüler daha az yoğunlukta olan alternatif güzergâhlara  yönlendirilebilmektedir. Bu ekranlar acil durumlarda ya da sürüş güvenliğini tehlikeye sokabilecek durumlarda (yoğun kar yağışı, yoğun sis, buzlanma vb.) bilgilendirme ekranı olarak da kullanılabilmektedir. Ankara’da, trafiğin düzenlenmesi amacıyla bölgesel ve yerel uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Ankara’da bulunan 887 adet sinyalizasyon sisteminin 571’ini kontrol eden “Merkezi Kavşak Kontrol Sistemi” ile süre değişikliklerinin yanı sıra arıza durumları da takip edilmekte ve arızaların giderilmesine yönelik çalışmalar  hızla gerçekleştirilmektedir. Araç algılayıcı olarak kamera teknolojisinin kullanıldığı “Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi” ile her yöne yerleştirilen kameralar tarafından kavşak kollarındaki araç yoğunluğu tespit edilerek en uygun süreler ile kavşak işletilmektedir. Böylelikle gecikme süreleri kaynaklı çevre kirliliği ve yakıt tüketiminin azaltılmasının
yanı sıra, uzun süre trafikte kalmak nedeniyle oluşan olumsuz sürücü psikolojisi engellenmekte, kural ihlalleri ve olası kaza ihtimalleri bertaraf edilmektedir. Akıllı ulaşım sistemlerinin önemli bir parçası olan mobil ve web trafik yoğunluk haritaları da yine belediye tarafından sağlanan hizmetler arasında gösterilmektedir. Bu hizmet kapsamında şehir sakinleri anayol, bulvar, cadde ve sokakların anlık trafik yoğunluğunu görebilmekte ve birçok noktada kamera görüntülerini canlı olarak izleyebilmektedir.

Akıllı Toplu Ulaşım Sistemleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım sistemleri kapsamında birçok uygulamayı hayata geçirmiştir. Özellikle belediyenin toplu taşımacılık alanında ciddi katma değer üreten iştirak şirketi EGO tarafından vatandaşların kullanımına sunulan birçok sistem bulunmaktadır. Bu sistemlerin başında gelen “EGO Cepte” uygulaması mobil platformlarda EGO otobüs hatları ile ilgili tüm ihtiyaç duyulabilecek bilgilere kolayca ulaşmayı sağlamaktadır. EGO Cepte ile gerek Ankara’da yaşayan gerekse Ankara dışından gelen vatandaşlar, bulundukları yere en yakın durakları ve bu durağa yaklaşan otobüslerin gelme sürelerini anlık olarak harita üzerinde görebilecektir. EGO Cep’te uygulaması üzerinden 7x24 bakiye yükleme, bakiye sorgulama ve Ankarakart kullanım bilgileri öğrenilebilmektedir. Ayrıca güzergâh üzerinde hizmet veren araçların marka, model, plaka, kod, hız, konum adresi, dolu-boş durumu bilgileri de uygulama üzerinden görülebilmektedir.

Akıllı Su Yönetim Sistemleri

Ankara’da şehir sakinlerine daha iyi ve daha hızlı su dağıtım hizmeti verebilmek için uzaktan okumalı sayaç sistemi kullanılmaktadır. ASKİ bünyesinde kurulan SCADA merkezi ile kente güvenli su sağlama görevini yerine getirebilmek için işletilen tesisler (pompa istasyonları, su depoları, arıtma tesisleri, su dağıtım şebekesi ve yardımcı işler için gerekli tesisler) sürekli olarak gözlem altında tutulmaktadır. Su dağıtım hizmetlerindeki kaliteyi artırmak, vatandaşlara erişimi kolaylaştırmak ve etkileşimli belediyecilik yaklaşımını güçlendirmek amacıyla geliştirmiş muhtelif mobil uygulamalar gerek kurum içi gerekse kurum dışı süreçlerin etkinliğini ve verimliliğini artırmaktadır.

 

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ta öne çıkan akıllı şehir örnekleri şunlardır: Kent Bilgi Sistemi, Kahramanmaraş Mobil Uygulaması, Mezarlık Bilgi Sistemi, CBS SUDABİS Altyapı Bilgi Sistemi, Akıllı Yaşlı Bakım Ve Koordinasyon Merkezi (Manevi Evlat Butonu).

Bu misyon, vizyon ve değerler doğrultusunda modern Dünyanın yeni rotası olan “Akıllı Şehir” uygulamalarına büyük önem verilmektedir. Kahramanmaraş’ta ulaşımdan çevreye, spordan sosyal hizmetlere, eğitimden yönetim hizmetlerine kadar pek çok alanda akıllı uygulamalar bulunmaktadır. Bu uygulamalar, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek ve hayatını daha da kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Şeffaflık ve açıklık, katılımcı, etkinlik ve verimlilik, dinamik, adil, yenilikçi, çağdaş, kapsayıcı, aktif, teknolojik gelişmelere duyarlı, mekânsal eşitliği hedefleyen, insani ve ekolojik değerlere duyarlı, kültürel ve tarihi değerleri koruyan, sosyal ve kültürel, vatandaş memnuniyeti odaklı, güler yüzlü ve hoşgörülü gibi ilkelerle yeni akıllı şehir uygulamalarının geliştirilmesi planlanmaktadır.

Akıllı Yaşlı Bakım Ve Koordinasyon Merkezi(Manevi Evlat Butonu)

Kahramanmaraş’ta 65 yaş üstü yalnız yaşayan yaşlıların evlerine kurulan akıllı takip ve çağrı sistemleri ile yaşlıların çağrı merkezi tarafından 7/24 yaşadıkları ortamlarda uzaktan takip edilmesiyle sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmelerine destek olunmaktadır. Akıllı sistem ile yaşlının tansiyonu, nabız ve kalp atışları, şeker ölçümleri uzaktan sağlanmakta ve tıbbi gereklilik durumunda sistem üzerinden çağrı merkezi ekranından yetkililere hızla ulaştırılmaktadır. Sistem sayesinde yaşlılarımıza verilen el butonları ile acil durumlarda  doğrudan çağrı merkezi ile irtibata geçerek burada görevli personeller ile iletişim kurmaları sağlanmaktadır. Yalnız yaşayan yaşlıların evlerine kurulan akıllı otomasyon sistemi ile birlikte sensörler, yangın, gaz zehirlenmeleri, duman, su taşması vb. durumlarda otomasyon sistemi acil durumu algılayarak çağrı merkezine anında veri aktarmaktadır. Çağrı  merkezinde görevli personeller ambulans, acil servis, polis ve itfaiye gibi ilgili birimlere haber vererek yaşlılarımızın güven ve huzur içinde hayatlarını sürdürmelerine katkıda bulunmaktadır.

Trafik Yönetim Sistemi

Şehirde bulunan tüm kavşaklar fiber optik kablolarla merkeze bağlanmıştır ve uzaktan yönetilmektedir. Şehir trafiği anlık yönetilmekte olup operatörler olaylara anında çözüm üretmektedirler. Kritik öneme sahip tüm kavşaklarda 140 adet kamera ile trafik her an izlenmekte ve muhtemel sorunlara veya yoğunluklara anlık olarak sinyalizasyon planları değiştirilerek müdahale edilmektedir. Şehirde 9 noktada yer alan değişken mesaj sistemi ile trafikte yaşanan veya yaşanabilecek olumsuzluklar hakkında bilgilendirme  yapılmaktadır. Şehir merkezinde yer alan iki otopark fiber optik ile Trafik Yönetim Merkezine bağlanmış ve değişken mesaj sistemleri üzerinden otoparklardaki doluluk durumları
canlı olarak sürücüler ile paylaşılmaktadır.

Akıllı Durak

Durakta bekleyen yolcular; bilgilendirme ekranları ile yaklaşmakta olan otobüslerin hat numarası, güzergah adı, geliş süresi gibi konularda bilgilenerek toplu taşıma  izmetlerinden faydalanabilmektedir. Ayrıca söz konusu ekranlar ile medya yönetimi de yapılabilmektedir.

Akıllı Solar Direkler

Akıllı Solar Direkler, vatandaşların internete güvenli kolay erişimini sağlamak amacıyla il genelinde halka açık alanlarda (meydanlar, mesire alanları ve parklar vb.) 19 noktaya kurulmuştur. Bu direkler kendi enerjilerini gün ışığından üreterek vatandaşlara ücretsiz internet hizmetinin yanında, aydınlatma ve telefon şarj hizmeti sunmaktadır. 

Akıllı Sayaç Sistemi 

Sistem sayesinde, abone satın aldığı kadar su kullanabilir. Ön ödemeli su sayacı ekranı sayesinde kullanım bilgilerini verir. Sürekli kendi kendini kontrol ederek herhangi bir aksaklığa müsaade etmez. Her sayacın kendine özgü bir akıllı elektronik kartı vardır. Ön ödemeli sayaçlara dolum işlemleri ise su idaresi veznelerinden yapılmaktadır.

E-Belediye Uygulamaları

E-Belediye, vatandaşa daha kaliteli ve sürekli hizmet sunmayı sağlayan uygulamalar bütünüdür. Belediye web sitesine giren vatandaşlar, belediye hakkında istediği bilgiye ulaşabilmekte, alınan kararları görmekte, belediyede gerçekleştireceği işlemleri elektronik ortamda yapabilmektedir. Aynı zamanda vatandaşlar borçlarını güvenli ve hızlı bir şekilde ödeyebilmektedirler.

Kent Bilgi Sistemi

Şehirdeki tüm varlıkları ve gerçekleştirilen hizmetler şehrin sanal bir modeli üzerinde, diğer sistem ve otomasyonlarla entegre edilerek yönetilmektedir. Kent Rehberi, Numarataj ve Planlama modüllerine ek olarak yakında Altyapı Koordinasyon Modülü ve Saha İş Gücü Yönetim Modülleri de devreye alınarak icra edilen faaliyetlerin kalitesinin daha da artırılması ve daha şeffaf bir yapıya erişilmesi hedeflenmektedir.

“Kahramanmaraş” ve “Kahramankart” Mobil Uygulaması

“Kahramanmaraş” mobil uygulaması ile belediye duyuruları, haberleri, çevrimiçi işlemler, borç ödeme, borç sorgulama, cenaze ilanları, istek ve şikayetler hakkında hizmet  sunulmaktadır. “Kahramankart” mobil uygulamasıyla vatandaşlara; otobüsüm nerede, konumsal ve duraksal hareket saatleri, en yakın durak bilgisi, güzergâh haritası, sosyal medya erişimi gibi bilgiler verilirken ulaşılabilir bir toplu taşıma hizmeti sunulmakta ve zaman tasarrufu sağlanmaktadır.

Kahramanmaraş Şehir Rehberi

Şehrin tanıtımı için hazırlanmış olan bir web sayfasıdır. İçerisine Kahramanmaraş’ın tanıtımı için yapılan etkinlikler, yöresel ürünleri ve yemekleri, konaklama gibi bölümlerin bulunduğu ayrıca Kahramanmaraş’ta ne yapabilirim, hafta sonunda neler yapabilirim gibi soruların içerikleri de bulunur.

Mezarlık Bilgi Sistemi

Belediyeye bağlı mezarlıklara ait tüm verilerin ortak bir veritabanında toplandığı, mezarlara ait konum bilgilerinin harita üzerinde görülebildiği, veriler üzerinde sorgulama ve analiz işlemlerinin yapılabildiği bir sistemdir. Sistem kullanılarak vefat eden kişinin mezar yeri öğrenilebilmekte ve mezarın konumun gösteren kroki çıktı olarak alınabilmektedir.


CBS SUDABİS Altyapı Bilgi Sistemi

KASKİ Coğrafi Bilgi Sistemleri ile şehre ait içme suyu, atık su, yağmur sularına ait yer altında bulunan hatlar, adres ve abone verileri ile eşleştirilerek harita üzerinde gösterimleri sağlanmıştır. Bu sayede borulara ait uzunluk malzeme ve çap bilgileri, abonelerin harita üzerinde gösterilmesi sağlanarak coğrafi konumdan yararlanılarak beslendiği depo, arıza esnasında müdahale edilecek kısımların belirlenmesi, su kesintisi sırasında kesintiden etkilenecek aboneler belirlenmektedir.

 

Kayseri

Kayseri de öne çıkan akıllı şehir örnekleri şunlardır: Akıllı Şehir Kayseri Mobil Uygulaması, Trafik Kontrol Merkezi, Bisiklet Yolu ve Durağı, Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı.

Şehrin önemli turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’nin internet üzerinden izlenebileceği bir sistem kurgulanmıştır. Erciyes’teki hava durumunun, kayak yapanların ve pist durumunun izlenebilmesi amacıyla web kamerası konularak tüm dünyaya yayın yapılmaktadır. Hava durumu canlı yayın kamerasıyla izlenebildiğinden, kayak severlerin zaman kaybı yaşamalarının önüne geçilmiştir. Şehirdeki yeni bir akıllı şehir uygulaması da spor salonlarındaki mevcut sistem sayesinde, kullanıcıların Kayseri Büyükşehir Belediyesi
spor merkezlerinin doluluk oranını, havuzlardaki klor miktarını, yeşil sahalardaki çim uzunluğunu ve sahaların görüntülerini anlık veriler dâhilinde görebilmesidir. Bu veriler  doğrultusunda elde edilen sonuçlar kullanıcılara her zaman daha iyi ve daha kaliteli hizmet vermeyi sağlayacaktır. Kayseri’de hayata geçirilen en önemli akıllı şehir projeleri hakkında bilgiler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden temin edilerek aşağıda açıklanmıştır.

“Akıllı Şehir Kayseri” Mobil Uygulaması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal mobil uygulaması Akıllı Şehir Kayseri, ulaşımdan kent bilgi sistemine, mobil haritadan kültür sanat etkinliklerine kadar pek çok alanda sunulan hizmetleri içermektedir. Mobil Uygulamadaki “Ulaşım” menüsünden duraktan geçen otobüsler görülebilmekte ve otobüsün durağa ne zaman geleceği öğrenilebilmektedir.
Mobil Uygulamadaki “Kent Bilgi Sistemi” sayesinde en yakın hastane, eczane, benzin istasyonu, tarihi eserler, ücretsiz Wi-Fi alanları, noterler, ATM’ler, camiler, okullar, otoparklar, bisiklet durakları, taksi durakları gibi önemli yerlere ulaşılabilmektedir. Aynı zamanda mobil Uygulama ile belediyenin yaptığı ve yapmakta olduğu projelere, düzenlenen kültür sanat etkinliklerine vb. haberlere de kolaylıkla erişilebilmekte, vatandaşların istek ve şikâyetlerini hızlı ve kolay bir şekilde iletmelerine ve takip edebilmelerine olanak  sağlanmaktadır.

Trafik Kontrol Merkezi(TKM)

Kentlerin her gün artan ulaşım problemlerinin çözümünde önemli bir unsur, trafik yönetiminin ana bileşenidir. TKM ile trafik akışının sürekliliği, yol ağı kapasitesinin etkin olarak kullanılması, trafiğin 7/24 gerçek zamanlı izlenmesi, denetlenmesi, tek merkezden kontrolü ve yönetimi sağlanır.

Akıllı Kavşak

Kavşaklara yerleştirilen sensörler ile otomatik sayımlar yapılarak aracın daha fazla olduğu yola verilecek geçiş üstünlüğü otomatik olarak belirlenmektedir. Böylece araç sayısının fazla olduğu geçişlerde gereksiz beklemelerin önüne geçilmiş, trafik yoğunluğu azaltılarak araçların yakıt tasarrufuna katkıda bulunulmuş, şehirdeki araçların sera gazı emisyonu oranı en aza indirilmiştir.

Ambulans Geçiş Üstünlüğü

Ambulansa geçiş üstünlüğü sağlayan sistem, ambulansın hastayı trafikte zaman kaybetmeden en hızlı bir biçimde hastaneye ulaştırmasına yardımcı olan bir sistemdir. Sistem, geçiş üstünlüğü olan ambulansın konumunu gerçek zamanlı olarak takip eder ve araç herhangi bir sinyalize kavşağa yaklaştığı anda ilgili kavşaktaki ışıkların hastane  istikametine doğru yeşil ışık yakmasını sağlar. Bu sayede ambulanslar, sinyalize kavşakları minimum gecikme süresi ile terk eder ve hedefine en kısa sürede ulaşır.

Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik bir dinamizm oluşturmakta ve vatandaşlarını, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya teşvik etmektedir. Kayseri, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “Covenant of Mayors” Belediye Başkanları Sözleşmesine 2017 yılında taraf olarak, 2030 yılına kadar CO2 salımlarını %40 azaltacağını taahhüt etmiştir. Bu kapsamda; Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı hazırlanarak tüm sektörleri kapsayan uzun vadeli hedefleri ortaya koyan bir yol haritası belirlenmiştir. Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı; pek çok projeye yol  gösterecek ve bölgenin gelişimine önemli katkı sağlayacaktır. Kayseri, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusunda çalışmalarını geliştirme, uluslararası alanda konuyla ilgili çalışma yapan belediyelerle bilgi alışverişinde bulunma, örnek uygulamalardan ve AB fonlarından faydalanma fırsatlarını elde etmiş olacaktır.

Akıllı Durak

Durakta bekleyen vatandaşlarımız mobil cihazlarına (Akılı Telefon, Tablet) Akıllı Şehir Kayseri mobil uygulamasını yükledikten sonra durak levhası üzerinde bulunan kare kodu okutup, otobüsün nerede olduğunu, yaklaşık olarak ne zaman geleceğini ve duraktan geçen otobüs hatlarını öğrenebilmektedir. Ayrıca durağın konumunun bulunduğu haritada yaklaşan otobüsler gerçek zamanlı olarak vatandaşlarımıza sunulmaktadır.

Bisiklet Yolu ve Durağı

Sistem sayesinde bisiklet kullanıcıları kendilerine en yakın bisiklet duraklarını bulabilir, duraktaki bisiklet sayısı ve doluluk oranı ile ilgili anlık bilgi alabilirler. 

Turistik Kameralar

Şehirde toplam 45 adet 7/24 yayın yapan turistik kamera bulunmaktadır. Bu kameralar, Cumhuriyet Meydanı, Sivas Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ve Erciyes Kayak Merkezi olarak konumlandırılmış olup resmi web sitesinden ve mobil uygulamadan izlenebilmektedir. 

Akıllı Sulama

Kayseri hafif raylı taşıma sisteminde yeşil hat akıllı sulama sistemi mevcuttur. Bu sistem üzerinden günün hangi saatlerinde, ne zaman ve hangi miktarda sulama yapıldığı  görülebilmektedir. Ayrıca akıllı sulama sistemi sayesinde araç hattın üzerinden geçerken sulama otomatik olarak durmakta, bu sayede araç bakım maliyetlerinin en aza  indirgenmesi amaçlanmaktadır.

QR Kodlu Kapı Numarası

Binalara monte edilen kapı numaralarına QR kod uygulaması yapılacaktır. Akıllı telefonla okutulacak QR kod sayesinde, bina ruhsatındaki verilere ulaşılabilecektir

 

Konya

Yaşanabilir kentler sıralamasındaki yerini üst sıralara çıkarma vizyonu ile Konya Büyükşehir Belediyesi (KBB), planlama çalışmalarından vatandaşa sunulan hizmetlere kadar birçok alanda akıllı şehir çözümlerinden faydalanmaktadır. Şehir içi ulaşımda hem trafik yönetiminde hem de toplu taşımada akıllı teknolojiler ile kaynaklar verimli bir şekilde kullanılmakta
ve yaşam kalitesi yükselmektedir. Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi (ATUS) ile filo yönetimi ve yolcu bilgilendirme yapılmakta, Merkezi Trafik İşletim Sistemi (METİS) ile dinamik trafik yönetimi, olay tespiti ve trafik bilgilendirme sağlanmaktadır. Sürücülerin hız limitlerine uymaları ve kazaların engellenmesi amacıyla uygulanan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile ölümlü kazalarda %63 düşüş sağlanmıştır. Birçok akıllı ulaşım sisteminde Türkiye’nin ilkleri de Konya’da uygulanmıştır. Her türlü bankacılık kartlarını toplu taşımanın tüm araçlarında kullandıran dünyada ilk şehirdir. Ayrıca, şehir merkezinde tarihi dokuyu bozmamak için Türkiye’de ilk olarak 2,2 km uzunluğunda katanersiz tramvay sistemi kullanılmaktadır. Planlı kentleşme ve düz arazi yapısı ile geniş ve uzun caddelere sahip Konya, yaya ve bisikletli ulaşımı ile de Türkiye’de öncü sürdürülebilir şehirlerden biridir. 515 km bisiklet yolu ve 500 bisikletli bisiklet paylaşım sistemi ile Türkiye’de en fazla bisikletin kullanıldığı şehir Konya’dır. Şehirlerin en önemli hizmet alanlarından biri olan ulaşım
yanında diğer alanlarda da birçok akıllı şehir hizmeti sunulmaktadır. Koordinasyon Bilgi Merkezi sistemi ile şehirde yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında tüm bilgiler tek platformda toplanmakta ve mobil uygulama ile vatandaşa sunulmaktadır. E-Ruhsat, e-Desen, e-pati, e-belediye gibi birçok çevrimiçi hizmet veren Konya Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerini e-devlet’te veren ilk büyükşehir belediyesidir. Bu hizmetler, sadece web siteleri ile değil aynı zamanda birçok mobil uygulama ile de sunulmaktadır. Konya’da katı atık tesisinde metan gazından elektrik üretimi ile ortalama 26 bin konutun günlük elektrik ihtiyacı karşılanmaktadır. Çevre Yönetimi Bilgi Sistem Merkezi sayesinde kentsel ve bölgesel
çevre sorunlarının tespiti ve çözümünde ihtiyaç duyulan tüm verilere anında erişim sağlanmaktadır. Konya’da çevreye duyarlı yapılara verilen LEED sertifikasına sahip stadyum, bilim merkezi, spor ve kongre merkezi gibi büyük yapılar da bulunmaktadır. Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeline sahip en yüksek illeri arasında bulunana Konya’da, birçok güneş enerjisi santrali bulunmaktadır.

Akıllı Şehir sistemlerinin hayata geçirilebilmesi için şehir genelinde sensörler ve kameralar, bu verilerin toplandığı merkezler ve haberleşmeyi sağlayan kablolu ve kablosuz haberleşme altyapısı bulunmaktadır. Konya Büyükşehir Belediyesi son 10 yılda toplam 181  km uzunluğunda fiber optik haberleşme alt yapısı oluşturmuştur. Fiber optik kablo ile KGYS, EDS, sinyalize kavşaklar, sayısal telsiz haberleşme gibi birçok sistemin haberleşmesi sağlanmaktadır. Sayısal telsiz haberleşme sistemi, Konya’nın %90’ını kapsamakta ve
telsiz haberleşme hizmetinin yanı sıra GPS, SMS, sabit ve mobil telefon hatları ile entegre olarak GSM şebekesi olmayan noktalardan da haberleşme sağlamaktadır. KBB, bu sistemi uygulayan ilk belediyedir.

Konya, hayatın her alanında sunduğu akıllı ve sürdürülebilir uygulamalar ile dikkat çekmektedir. Konya’da akıllı şehir alanında yapılan çalışmalara bütüncül bir bakış açısı
ile bakılması ve Konya’da yaşayan insanların yaşam kalitesini artıracak stratejilerin ve projelerin üretilmesi için Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Akıllı Şehir Yönetimi Şube Müdürlüğü kurulmuştur.

Merkezi Trafik İşletim Sistemi

Trafik Kontrol Merkezi (TKM) bünyesinde geliştirilen Merkezi Trafik İşletim Sistemi ile Konya sınırları içerisinde trafiği etkileyen tüm etkenlerin geliştirilen akıllı sistemlerle anında tespiti ve yönetimiyle verimliliğin ve farkındalığın arttırılmasını amaçlamaktadır. Dinamik Kavşak Yönetimi ile yoğunluğa bağlı kavşaklardaki faz süreleri dinamik olarak  ayarlanmaktadır. Şehir merkezinde yer alan  77 adet kavşak dinamik olarak kontrol edilmektedir. Merkezde şehir genelindeki trafik yoğunluğu gerçek zamanlı ölçülmekte, trafik kameraları ile trafik durumu gözlenmektedir. Yapay zekâ ile olay meydana geldiği anlık olarak tespit edilmektedir. Ana cadde ve önemli kesişim noktalarına tesis edilen 55 adet değişken mesaj işareti ile sürücülerin yönlendirilmesi ve bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Yayalaştırılmış bölgelere acil durum araçlarının plaka tanıma sistemi ile sorunsuz girişi
sağlanmakta ve merkezden bariyerler yönetilmektedir.

Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi (ATUS)

ATUS’la; toplu ulaşım araçlarının nerede olduğu ve durağa tahmini olarak kaç dakika sonra ge¬leceği, güzergâh ve durak bilgileri gibi toplu ulaşımla ilgili daha pek çok bilgiye ulaşılabilmektedir. ATUS, günlük ortalama 450 bin kez kullanmaktadır ve web sitesi, mobil uygulama, akıllı durak ekranı ve kare kodu gibi birçok kanaldan kolaylıkla erişilebilmektedir.

Elkart

Konya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda elektronik akıllı kartları kullanan ilk belediyelerdendir. Sistem 2000 yılından beri kullanımdadır ve ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli iyileştirilmektedir. Vatandaşlık ve öğrenci bilgilerine sahip çeşitli kamu kurumlarıyla entegrasyon sağlanarak evraksız ve vizesiz işlem yapılmaktadır. Konya’da yaklaşık 1 Milyon adet Elkart aktif olarak kullanılmaktadır ve günlük ortalama 300 bin kez Elkart ile biniş yapılmaktadır. Konya’da, tramvay ve otobüslerde her türlü temassız bankacılık kartları kullanılabilmektedir. Her türlü temassız bankacılık kartını toplu ulaşımda kullandıran dünyadaki ilk şehir Konya’dır (Mart 2013). Bankacılık kartları, herhangi bir e-cüzdan programı ile telefona tanımlandıktan sonra NFC özelliği kullanıla¬rak telefonla ödeme yapılabilmektedir. Bankacılık kartları günlük ortalama 3 bin kez kullanılmaktadır. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “Toplu Ulaşımda Temassız Bankacılık Kartlarının Kullanılması” projesi 2013 yılında Dubai’de düzenlenen “Akıllı Kart Ödülleri” yarışmasında en iyi devlet ödeme sistemleri kategorisinde ilk 3 proje içinde yer almıştır. Bu proje ayrıca Londra’da düzenlenen “Uluslararası Ulaşım Biletleme Teknolojisi Kongresi 2014 Ödülleri” adlı yarışmada elemeleri geçerek finalist projeler arasında yer almıştır. 

Katanersiz Tramvay

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Alaaddin-Adliye Tramvay hattı, güzergâhında yer alan Mevlana Müzesi, Alaeddin Tepesi ve çevresindeki tarihi dokuyu bozmamak adına, Türkiye’de ilk olarak 2,2 km uzunluğunda katanersiz olarak (direk ve tel kullanmadan) kullanılmaktadır. Ayrıca toplamda 14 km olan hattın bir bölümü de çim zemin ile daha çevreci hale getirilmiştir. UITP (Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği), “Katenersiz Tramvay Hattı” projesini “Tasarım ve İnovasyon” ödülüne layık görmüştür.
Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi’nde İdeal Kent Ödülleri’nde “Konya Tarihi Kent Merkezi’nde Katanersiz Tramvay ile Kentsel ve Mimari Dokunun Korunması” projesi ile “Kentsel ve Mimari Dokunun Korunması” alanında ödüle layık görülmüştür.

Bisiklet Yolları ve Akıllı Bisiklet Sistemi

Türkiye’de en fazla bisikletin kullanıldığı şehir olan Konya’da bisiklet yolu ağı 515 km’ye ulaşmıştır. Konya genelinde 40 noktada bulunan bisiklet kiralama istasyonundan 500 adet akıllı bisiklet kredi kartı ya da Elkart ile ki¬ralanabilmektedir. Akıllı bisiklet istasyonlarının yerleri, istasyonlarda kiralanabilir bisiklet sayısı ve bisiklet bırakılabilecek boş yer sayısı gibi bilgiler web sitesi ve Konya mobil uygulaması ile sorgulanabilmektedir. Bisiklet yolları ve akıllı bisiklet sistemi, 2008 yılından beri aktif olarak kullanılmaktadır.

Otopark Bul

Konya Mobil Uygulamasında bulunan “Otopark Bul” özelliği ile en yakın otoparklar, oto-parkların çalışma saatleri ve boş park yeri bilgisine hızlı bir şekilde ulaşılabilmektedir. Herhangi bir otopark seçildiğinde yönlendirmede yapılmaktadır. “Otopark bul” sistemindeki veriler, yakın zamanda yol üstü bilgilendirme ekranlarında gösterilerek sürücülerin pratik bir şekilde park yeri bulması sağlanacaktır.

Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS)

Sürücülerin hız limitlerine uyması ile trafik güvenliğinin artması amacıyla şehrin belirli bölgelerine elektronik denetleme sistemi (EDS) kurulmuştur. 2013 yılında hizmete alınan sistemden günlük ortalama 700 bin araç geçmektedir ve 97 km/s olan araçların ortalama hızı, 58 km/s’e düşürülmüştür. EDS ile yaralanmalı kazalarda %54, ölümlü kazalarda ise %63 düşüş sağlanmıştır. Çalışma şekli ve kapsamı bakımından Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Gabari EDS ile Yükseklik ihlali yapan araç tespit edilmekte ve araç bilgileri merkeze iletilmektedir. Aynı zamanda dijital bilgilendirme ekranı üzerinden sürücüye yükseklik ihlali yaptığı uyarısı iletilerek araç kontrol noktasına çekilmektedir.

E-Desen

Konya Büyükşehir Belediyesi, e-Desen projesi ile toprak analizi ve iklim incelemesi yapılarak bölgede en uygun yetişebilecek ürünler tespit edilerek vatandaşlar  bilinçlendirilmektedir. Mevlana Kalkınma Ajansı ve Selçuk Üniversitesi işbirliği ile yürütülen projede, Konya’nın pek çok bölgesinde tespitler ve 3 bin üzerinde anket çalışmaları yapılmıştır. Bölge ile ilgili tarımsal ve ekonomik du¬rum, bölgenin tarihi, turistik, manevi değerleri ortaya çıkarılarak merkezi bir veri tabanında toplanmaktadır. Elde edilen veriler web sitesi ile vatandaşlara sunulmaktadır.

Gönüllü Hayvan Dostları Projesi ve E-Pati Uygulaması

Konya Büyükşehir Belediyesi “Gönüllü Hayvan Dostları Projesi” ile Geçici Hayvan Bakıme-vinde rehabilite edilen köpekler, belirlenen gönüllülere sahiplendirilmektedir.  Gönüllülerin desteklendiği proje kapsamında sahipsiz köpekler bir yuvaya kavuşurken hayvanların sağlık durumları ve gelişimleri “e-pati” programı ile sürekli takip edilmektedir. e-Pati Mobil Uygulaması ile ekipler, köpeğin aşılarını, sağlık durumlarını, gıda destekleme¬lerini, yaşam koşullarını sürekli olarak takip etmektedirler. Proje kapsamında 2850 köpek, 858 gönüllüye sahiplendirilmiştir.

Katı Atık Tesisinde Metan Gazından Elektrik Üretimi
Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin katı atıklarının depolandığı Aslım Katı Atık Depolama Sahası’nda oluşan metan gazlarının değerlendirilmesi amacıyla 2011 yılında elektrik enerjisi üretim tesisi kurmuştur. Tesisin kapasitesi 5,6 MWs olup tesis tam kapasite ile çalışarak ortalama 26 bin konutun günlük elektrik ihtiyacını karşılamaktadır. Tesiste ortaya
çıkan ısıdan faydalanmak için 1.200 m² büyüklüğünde bir sera kurulmuştur. Burada yıllık ortalama 30 ton domates üretilmektedir. Çevresel duyarlılığın ve farkındalığın arttırılması amacı ile ilk-orta dereceli okullar ve üniversitelerin çeşitli bölümlerinden gelen öğrenci gruplarına tesisler gezdirilmektedir.

Çevre Yönetimi Bilgi Sistem Merkezi
Çevre Yönetimi Bilgi Sistem Merkezi sayesinde kentsel ve bölgesel çevre sorunlarının tespiti ve çözümünde ihtiyaç duyulan tüm verilere anında erişim sağlanmaktadır. Sistem; hava kalitesi izleme, atık takip, gürültü takip, yakıt kontrol, araç takip modüllerinden oluşmaktadır. Sistem, farklı bölgelere ait kirlilik seviyelerinin anlık olarak izlenmesine, çevresel
değerleri görüntülenmesine, kirlilik haritalarının oluşturulmasına ve kullanımına imkân vermektedir. Sistemdeki veriler birbiriyle ilişkilendirilerek sorgulanabilmekte ve analiz edilebilmektedir.

“Konya” Mobil Uygulaması
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Konya Mobil Uygulaması; Şehir Rehberim ve Ulaşım olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Projeler, etkinlikler ve hizmetler, şehir kameraları, çevrimiçi işlemler, gezilecek yerler, ATUS, Bisiklet Kiralama Sistemi, Elkart, Otopark Bul gibi birçok bilgiye ulaşılmaktadır.

“Mevlana ve Mesnevi” Mobil Uygulaması
Konya’da yaşamış ve dünyaca bilinen müslüman fikir adamı Mevlana’nın en tanınmış eseri olan Mesnevi’ye mobil cihazlardan erişilebilmektedir. Uygulamada Mesnevi, 20 faklı dilde okunabilmek¬te, Mevlana Müzesine ait fotoğraf albümü incelenebilmekte ve Mevlana’dan sözler paylaşılabilmektedir.

Konya Bilim Merkezi
26 bin m²’si kapalı toplam 100 bin m² alan üzerine 2014 yılında inşa edilen Konya Bilim Merkezi, Türkiye’deki ilk uluslararası çaptaki özelliklere sahip bilim merkezidir. Konya Bilim Merkezi, her yaştan ziyaretçiye yönelik eğlenceli ve etkileşimli ortamlar sunarak, onları bilim ve teknolojiyle buluşturmak, bilimsel merak ve öğrenme isteği uyandırmak, yeni
fikirler üretilmesine imkân sağlamak amacıyla kurulmuştur. Konya Bilim Merkezi; modern mimarisi ile birbirine köprülerle bağlanan Planetaryum, Ana Bina, Seyir ve Gözlem Kulesi olmak üzere 3 ayrı binadan oluşmaktadır. Ana binasında sergi alanları, eğitim atölyeleri, kongre salonları ve kütüphaneler bulunmaktadır. Pek çok akıllı bina sistemleri ile donatılmış olan bilim merkezi, LEED sertifikasına sahiptir.

 

Gaziantep

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin diğer belediyelerden ayrıldığı iki temel proje mevcuttur. Birincisi atıkmatik adı altında kartla çalışan ve insanların bunu kullanmaları durumunda karşılığında para alabileceği akıllı geri dönüşüm kutusudur. İkincisi ise kompost adı verilen meyve ve sebzelerin geri dönüşümünden gübre elde eden sıfır atık projesidir.

Gaziantep’te hayata geçirilen en önemli akıllı şehir projeleri hakkında bilgiler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden temin edilerek aşağıda açıklanmıştır. Gaziantep’te 950 km fiber internet altyapısı ve 32 bin kullanıcı bulunuyor. Bu altyapı sayesinde 12 ayrı bölgede 100 bin ev ve iş yerine hizmet veriliyor, vatandaşların kesintisiz ve son teknoloji fiber altyapı ile internet hizmeti alması sağlanıyor.

Akıllı Durak
Aylık 1,5 milyon kişiye hizmet veren tramvay hattında 28 adet akıllı durak ile duraklarda bekleme süresi günlük ortalama 20 dakika kısaltılıyor. Yol durumundan kaynaklanan gecikmeler ve duraklarda oluşabilecek yığılmalar görülerek zamanında müdahale edilebiliyor. Tramvayların konum bilgisine göre güzergâhlarındaki sinyalizasyonlar da kontrol edilerek şehir içi araç trafiğinin akışı düzenleniyor, trafik ışıklarında bekleme süreleri minimuma indiriliyor ve olası kazalar önleniyor.

Trafik Sinyalizasyon
Şehir Merkezinde 63 sinyalize kavşak ile kablolu, 113 sinyalize kavşak ile kablosuz olarak bilgi alışverişi yapılmaktadır. Bu sayede kavşakların çalışıp çalışmadığını, enerji olup olmadığını, lamba arızası olup olmadığını kontrol edip hızlı müdahale imkanı sağlanmaktadır. Ayrıca uzaktan kesintisiz erişim sağlandığından kavşaklar arası koordinasyon yapılabilmektedir Şehir Merkezinde 63 sinyalize kavşak ile kablolu, 113 sinyalize kavşak ile kablosuz olarak bilgi alışverişi yapılmaktadır. Bu sayede kavşakların çalışıp çalışmadığını, enerji olup olmadığını, lamba arızası olup olmadığını kontrol edip hızlı müdahale imkanı sağlanmaktadır. Ayrıca uzaktan kesintisiz erişim sağlandığından kavşaklar arası koordinasyon yapılabilmektedir.

Hafriyat Araçlarının Takip Edilmesi
Belediye, taşeron firmalara ait 900’ü aşkın hafriyat kamyonunu takip edebiliyor ve hafriyatların daha önce belirlenen alanlara boşaltılması sağlanıyor.

TEDESTEDES uygulanmasıyla beraber şehir genelinde; 39 noktada 66 kamerayla kırmızı ışık ihlal tespit sistemi, 40 kamerayla hız ihlal tespit sistemi ve 22 kamerayla genel görüş sağlanarak şehir genelinde 128 adet kamera hizmet vermektedir.

Akıllı Park ve Bahçe Sulama
17 dönümlük bir alanda yer alan Botanik Park, topraktaki ve havadaki nem oranı ölçülerek otomatik olarak sulanıyor. Toprağın ihtiyacı kadar sulama yapılmasıyla su tasarrufunun yanı sıra bitkiler de sağlıklı olarak yetiştiriliyor. Ayrıca, ortalama % 15 su tasarrufu sağlanmakla birlikte, bitkilerin ihtiyacı olan rutin bakımlar daha verimli yapılıyor.

Su SCADA Sistemi
Gaziantep içme suyu şebekesi SCADA sistemi ile yönetilmektedir. Bu kapsamda 45 depo,29 terfi istasyonu ve 20 adet şehir içi kuyusu ve 89 vana ölçüm noktası SCADA sistemi ile uzaktan kontrol edilmektedir. Vana, debi, basınç, su kalitesi verileri kontrolü sağlanarak içme suyu şebekesi SCADA kontrol merkezinden yönetilmektedir. Bu sistem ile enerji ve su tasarrufu sağlanarak kayıp kaçakların önüne geçilmektedir.

Akıllı Şebeke ve Yenilenebilir Enerji Sistemler
Gaziantep OSB’de 900 adet elektrik sayacı gerçek zamanlı olarak okunabiliyor, anlık enerji tüketimi ve güç bilgileri abone bazında alınabiliyor. Bu sayede anlık ihtiyaç kadar elektrik üretilmesi, iletilmesi ve verimli kullanılması sağlanıyor ve % 4 olan kayıp-kaçak oranı, % 0,5’e düşürülmüştür. Türkiye’nin en büyük solar otoparkı Gaziantep Su ve 
Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü’ne kurulmuştur. 1460 m² alana kurulan, 56 araçlık kapasite ve 120 kW güce sahiptir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi,  Türkiye’de ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası alan ilk kamu kurumudur.

 

İzmir

FABRİKALAB İZMİR ismiyle kişisel fabrika ortamı sağlayan küçük ölçekli Ar-Ge laboratuvarı oluşturmuştur. FABRİKALAB projesi ile her yaş grubundan girişimciye destek  sunulmaktadır. Öte yandan fikrini üretime dönüştürmek isteyen herkes için ekipman, cihaz ve mekan desteği sağlayan ortak çalışma ve üretime teknolojik fırsatlar sunan bir laboratuvardır

Bursa

Alzheimer ve zihinsel engelli, otizmli kişilerin veli ya da vasileri tarafından takiplerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan zihinsel engelli çipi denilen bir sistem geliştirmiştir. Ayrıca insansız hava araçları (İHA) kullanılarak illegal, kaçak yapı tespiti yapılmaktadır.

Bursa’nın bu yeni vizyonunu hayata geçirmek için Bursa’nın Akıllı Şehircilik Strateji Belgesi hazırlık çalışmaları başlamış, bu alanda kullanılacak hibe fon kaynağı bulunmuştur. Hibe fonu kapsamında pilot akıllı şehir uygulamaları da hayata geçirilecektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı doğrultusunda bu çalışma 2019 yılında tamamlanmış olacaktır. Bursa’da hayata geçirilen en önemli akıllı şehir projeleri hakkında bilgiler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik Birimi’nden temin edilerek aşağıda açıklanmıştır.

E-Belediye Uygulamaları

Fiber Optik altyapısı ile toplam 62 adet birimin Bilgi İşlem Merkezine F/O bağlantısı yapılmıştır. Bu altyapıyı kullanan E-Belediye yazılımında ana modül sayısı 34 (Stratejik Planlama Bilgi Sistemi, İlan Reklam Bilgi Sistemi, Lojistik Bilgi Sistemi vb.) olmuştur. Bu her bir ana modül altında birimlerin iş ve işlemlerini yürüttükleri bölüm/bölümler bulunmaktadır. Uygulama genel olarak üç bölümden oluşmaktadır: İşlemler, raporlar ve tanımlar.

CBS Uygulaması

Geliştirilen uygulama, kurum içi veri paylaşımında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Böylelikle CAD-GIS entegrasyonu sayesinde hem CAD hem GIS özelliklerinin birlikte kullanılması sağlanabilmiştir. CBS Uygulaması ile 72 farklı veriye erişim sağlanmış olup, yapılan tüm işlemler kayıt altına alınarak geriye dönük raporlama sağlanmaktadır.

Altyapı Ruhsat Denetim Programı (ARUDEP)

Bursa’daki tüm altyapı kazı ruhsat başvuru ve takip işlemleri AYKOME tarafından yürütülmektedir. Altyapı Ruhsat Denetim Programı ARUDEP ile firmaların bizzat ve fiziksel evrak ile başvuru gerekliliği ortadan kalkmıştır. Web tabanlı CBS üzerinden geliştirilen sistem ile tüm başvurular web ekranı üzerinden yapılabilmektedir. Sistem kurulurken süreç, roller ve rollere atanan fonksiyonlar belirlenerek yetkilendirme sağlanmaktadır.

Üç Boyutlu Mobil Turizm Atlası

Bursa’yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere Bursa’nın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal değerleri tanıtmak için hazırlanan proje kapsamında kullanıcılar için 3 farklı rota tasarlandı. 100 mekanda 3 boyutlu modelleme ve fotoğraflama yapıldı ve 10 mekan için video hazırlandı. 3 dilde (Türkçe, İngilizce, Arapça) tanıtım metinleri hazırlandı ve bu metinler mekanlara yerleştirilen kare kodlar yardımı ile de ziyaretçilere eşlik etmesi için tasarlandı.

Sevgi Çipi

Türkiye’de ilk kez hayata geçen ‘sevgi çipi’ uygulaması ile Alzheimer ve zihinsel rahatsızlıkları olan vatandaşların yakınlarıyla rahatça bağlantı kurabilme imkanı sağlamaktadır. 110 adet Sevgi Çipi cihazını üzerinde taşıyan kişinin yakını onu 24 saat internet ortamından anlık olarak takip edebilmektedir.

Akıllı Kavşak Uygulamaları

Trafik düzenleme çalışmaları kapsamında noktasal trafik yoğunluğu analizleri gerçekleştirmiş ve iyileştirmeye yönelik 25 nokta belirlenmiştir. Bu noktaların çoğunluğunun kavşaklardan oluştuğu görülmüştür. Kavşaklarda gecikme ve kuyruklanmanın azaltılması için geometrik düzenlemeler ile kavşaklarda dönel adalar kaldırılmış, bekleme şeritleri sayıları artırılmış ve sinyalizasyon sistemi kavşaklar akıllı hale getirilmiştir. Bu çalışmalar ile başarılı sonuçlar elde edilmiştir. 

Şehir ve Trafik Kameraları

Tek bir merkezden yönetilebilen ve kayıtlarını bu merkezde bulunan kayıt sunucularına yapma yeteneğine sahip, toplam 600 adet IP ve 400 adet analog kamera bulunmaktadır. Trafik akışının gösterimi için de 40 adet canlı yayın kamerası bulunmaktadır.

Hafriyat Takip Sistemi

Hafriyat yönetim planı hazırlama, geri kazanım tesisleri ile depolama sahaları belirleme, işletme işlettirme; kurulacak tesislere izin verme; faaliyetleri denetleme, her türlü tedbiri alma veya aldırma; toplama, taşıma ve bertaraf bedellerini belirleme; toplama taşıma firmaları, depolama sahası bilgileri ile bedellerini ilan etme işlemleri akıllı sistemler  vasıtasıyla çevrimiçi yapılmaktadır. 

Denetleme Sistemi

İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde belediyeler tabela reklam vergilerini almaktadırlar. Belediyemiz tabela vergilendirme işlemlerini kurduğu sistem ile çevrimiçi, güvenilir, hızlı ve verimli şekilde hesaplamakta, iş ve işlemlerine hız kazandırmaktadır. 

 

Antalya

MatchUP Projesi ile Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında oluşturulacak konut ve kamu binaları için yenilenebilir enerji ve depolama çözümleri, akıllı bina ve kontrol bileşenleri, akıllı sayaçlar, akıllı aydınlatma sistemleri kullanılacaktır. Antalya genelinde yürütülmekte olan yenilenebilir enerji ve enerji üretim faaliyetlerinin tek bir platformdan yönetilmesi, sürdürülebilir ulaşım çözümleri kapsamında elektrikli otobüs, araç ve bisikletler için şarj istasyonları, çok sayıda inovatif uygulama hayata geçirilecektir. Öte yandan proje AB’den hibe almaya hak kazanmıştır.

Akıllı şehir alanında TÜRKSAT işbirliği ile çevreden sağlığa, ulaşımdan altyapıya kadar Antalya şehri, teknoloji çağının getirdiği imkanlar ile donatılmaya başlanmıştır. Bu anlamda birçok özelliği bir arada taşıyan Antalya Akıllı Şehir Projesi, 2017 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen “Dünya CBS Günü” etkinliğinde “Her Alanda Entegre
Akıllı Şehir Uygulaması” ödülüne layık görülmüştür. Geleceğe dönük planlamalarda bu projeye yeni alt projeler ve bileşenler ekleyerek, akıllı şehir imkanlarından daha fazla vatandaşın faydalanması hedeflenmektedir. Antalya’da hayata geçirilen en önemli akıllı şehir projeleri hakkında bilgiler, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden temin edilerek aşağıda açıklanmıştır.

Şehir Bilgilendirme Ekranları (Kiosklar)

Modern ve kapalı tasarımı ile akıllı şehircilik vizyonunu yansıtacak turistlerin ve vatandaşların kentle ilgili ihtiyaç duydukları bilgilere kolayca ulaşabilmelerini sağlayacak, klimalı, internet erişimli ve dinamik içerik yönetimi yapılabilen 20 adet bilgilendirme kiosk kabini şehrin farklı merkezlerine konumlandırılmıştır. Proje kapsamında sunulan kioskların özellikleri aşağıda yer almaktadır:

• Şehirle ilgili bilgilerin (tarihi, turistik, eczane, taksi vs.) görüntülendiği, duyuruların yer aldığı şehir rehberi, 
• Antalya hatırası şeklinde fotoğraf çekilmesi ve bu fotoğrafın QR Kod ile Akıllı Telefonuna indirilme özelliği,
• Akıllı cihaz şarj edebilme,
• Ücretsiz Wi-Fi erişim noktası,
• Akıllı Şehir Yönetim Platformunun vatandaş ara yüzü,

Sesli Adımlar Projesi

Proje ile özellikle işitme ve görme engelli vatandaşlar belediye binasında sesli navigasyon ile bütün yönlenmelerini desteğe ihtiyaç duymadan yapabilmektedirler. Bu proje ile “engelsiz belediye” vurgulanarak aynı zamanda projenin sosyal sorumluluk ayağı da hayata geçirilmiştir. Bu uygulama ile görme ve işitme engelli bireylerin yaşam kalitelerini
artırmak hedeflenmiştir.

Akıllı Aydınlatma Sistemi

Şehir içinde bulunan park, bahçe ve yollarda vatandaşa hizmet veren sokak aydınlatmaları, akıllı bileşenler sayesinde hem kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakta hem de şehir güvenliğine katkı sağlayacak çözümler üretmektedir. 2018 yılında Antalya’da Serdengeçti ve Yavuz Özcan Parklarında akıllı aydınlatma sistemi ve LED aydınlatmaya dönüşüm ile % 80’e varan enerji tasarrufu sağlanmıştır. 

Akıllı Sulama Sistemi

Serdengeçti ve Yavuz Özcan Parklarına yerleştirilen sensörler sayesinde toprağın nem durumu uzaktan merkezi sistem ile takip edilmektedir. Toprağın sulanmaya ihtiyacı var ise tahmini hava durumu kontrol edilir, olası yağış durumu doğrultusunda bir sulama planı oluşturulur ve uzaktan merkezi olarak yönetilen vanalar aracılığıyla plana uygun olarak
sulama yapılır. Bu sayede gereksiz sulamayla toprağın kalite kaybı engellenmekte, su kaynaklarının verimli kullanılması sağlanarak su israfının önüne geçilmektedir.

Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS)

EDS’de Kırmızı Işık İhlal Sistemi, Hız Koridor İhlal Sistemi ve Park İhlal Sistemi ile trafik güvenliğini artırılmaktadır. İlçelerde 14 ve şehir merkezinde 17 olmak üzere 31 noktada Hız Koridoru ve 3 adet Park İhlal Sistemi kurulum ve entegrasyon süreçleri halen devam etmektedir.

Antalya Ulaşımında Temassız Ödeme Dönemi 
Antalya’da halkın yaşamını kolaylaştırmak adına 2016 yılında başlatılan temassız kart ile ödeme yöntemi tüm toplu ulaşım araçlarında kullanılmaktadır.

Kronik Hasta Takibi

İhtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılan Panik Butonu ile acil durumlarda butonuna basarak hem ambulans çağırma hem de yakınlarına haber verme kolaylığı sağlanmıştır.
Kronik Hasta Takibi ile kronik hastaların şeker, tansiyon ve nabız değerlerinin ölçülerek merkezi olarak takip edilmesi sağlanmaktadır. Ölçülen değerler, bluetooth teknolojisi ile akıllı telefon üzerinde çalışan uygulamaya, buradan da internet üzerinden değerlendirilmek amacıyla merkeze aktarılmaktadır. Merkezde bulunan sağlık personeli hastayı takip etmekte ve gerektiği durumlarda hastayla iletişime geçerek durumu değerlendirebilmektedir. Proje kapsamında pilot uygulama olarak 30 adet Panik Butonu ve 30 adet Kronik Hasta Takibi ihtiyaç sahiplerince kullanılmaktadır.

Güven Çemberi Projesi

Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı’nda ailelerin çocuklarının olumsuz asayiş olaylarından etkilenmemesi için çocukların hareket serbestisini kısıtlamadan çocuklara verilecek bileklik ve ebeveynlere sunulacak mobil uygulama ile çocukların izlenmesini sağlayacak, kablosuz düşük enerji ile çalışan Güven Çemberi oluşturulması hedeflenmiştir. Bölgeye kurulacak 115 adet Akıllı Solar Direkleri ile çocukların, Alzheimer gibi rahatsızlıkları olan yaşlıların ve evcil hayvanların takip edilmesini kolaylaştıracak ve çocuklar veya ihtiyaç duyan kişilerin güven çemberinin dışına çıktığı anda sistem uygulama üzerinden ailelerin cep telefonlarına bileklik sahibinin güven çemberinden çıktığını anlık olarak bilgi iletilecektir.

Akıllı Şehir Yönetim Platformu

Ücretsiz Wi-Fi, şehir bilgi ekranları ve kioskları, trafik kameralarından görüntü izleme, kronik hasta takibi, panik butonu, akıllı aydınlatma ve akıllı sulama sistemlerinin merkezi olarak izlenmesini ve yönetilmesini sağlamaktadır. Yönetim platformu dashboard, yönetici arayüzü, vatandaş arayüzü, operatör arayüzü olmak üzere 4 bileşenden oluşmaktadır.
Akıllı şehirciliğin merkezi bileşeni olan platform sayesinde akıllı uygulamalar tek noktadan yönetilmekte ve entegre bir şekilde çalışmaktadır.

Tarımda Güneş Enerjisi Santraller

Antalya coğrafi konumu nedeniyle güneş enerjisinden faydalanma potansiyeline sahip illerimizin başında gelmektedir. Bu özelliğinin ekonomik değere dönüştürebilmek için Sulama Kooperatif ve Birlikleri tarafından tarımsal sulamada kullanmak amacıyla Döşemealtı- Mellidağ 2 MW gücünde Güneş Enerji Santrali kurulmuştur. Bu proje ile 47 Sulama Birliğine 2 yılda 7 bin üzerinde çiftçiye sulamasa ücretsiz elektrik enerjisi sağlamıştır.

Antalya Stadyumu: Elektrik Üreten Stadyum

33 bin kişilik Antalya Stadyumunun üzerinde 12 bin m² alanda 575 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek 1,24 MW güneş enerjisi panelleri kurulmuştur. Tesis yıllık ortalama 2 bin MWs elektrik enerjisi üretebilmektedir. Bu tesis ile yıllık 1200 ton CO2 doğaya salınmıyor, diğer bir deyişle 100 bin üzerinde adet ağacın kesilmesi engelleniyor


Katı Atık Entegre Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisleri

Entegre Atık Bertaraf Tesisi’nde günlük 3 bin ton evsel katı atık bileşenlerine ayrıştırılmaktadır. Bu ayrıştırma sonucu kalan bin 250 ton civarında organik atık fermantasyon tesisinde metan gazına dönüştürülmektedir. Metan gazı, 25 MW güce sahip Enerji Üretim Tesisine aktarılmakta ve 60 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılanmaktadır. Alanya Türkler Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi 2019 yılında açılacaktır. Bu tesis; günlük bin ton çöp kapasiteli mekanik ayırma tesisi, 420 ton kapasiteli  biyometanizasyon tesisi, 4 MW güce sahip enerji üretim tesisi, 200 ton kapasiteli kompost tesisi, 10 ton kapasiteli tıbbi atık sterilizasyon tesisleri kurulmaktadır.

Kepez Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm Sahası Akıllı Şehir Projeleri

Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm Proje alanında uygulanmak üzere, Avrupa Birliği Ufuk 2020 kapsamında hibe almaya hak kazanılan MatchUp Projesi, Enerji, Çevre, Ulaşım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile entegre çözümlerin büyütülmesi ve çoğaltılmasını amaçlayan akıllı şehir projesidir.
MatchUP Projesi ile Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında oluşturulacak konut ve kamu binaları için yenilenebilir enerji ve depolama çözümleri, akıllı ev, akıllı bina ve kontrol bileşenleri, akıllı sayaçlar, akıllı aydınlatma, Antalya genelinde yürütülmekte olan yenilenebilir enerji ve enerji üretim faaliyetlerinin tek bir platformdan yönetilmesi, sürdürülebilir ulaşım çözümleri kapsamında elektrikli otobüs, araç ve bisikletler için şarj istasyonları, filo ve şarj istasyonlarının merkezi yönetimi ve çok sayıda inovatif uygulama hayata geçirilecektir.

 

Kocaeli

Kocaeli, ülkenin önemli sanayi merkezlerinden biridir ve aynı zamanda birçok farklı sektörde faaliyet gösteren birçok büyük şirketin merkezlerinden biridir. Bu nedenle, Kocaeli'nin akıllı şehir dönüşümüne önem vermesi gerekmektedir.

Kocaeli, akıllı şehir dönüşümü için birçok potansiyele sahiptir. Örneğin, şehirdeki sanayi tesisleri, enerji yönetimi ve kaynaklarının optimize edilmesi için önemli bir fırsat sunar. Ayrıca, şehirdeki trafik yönetimi ve ulaşımın iyileştirilmesi, akıllı bina sistemleri, su yönetimi, atık yönetimi, hava kalitesi ve çevre yönetimi için de birçok fırsat bulunmaktadır.

Kocaeli, akıllı şehir dönüşümü için çeşitli projeler geliştirmiştir. Örneğin, şehirdeki trafik yönetimi ve ulaşımı için akıllı ışıklandırma sistemleri kurulmuştur. Bu sistemler, trafik yoğunluğuna göre ayarlanarak trafik akışının daha verimli hale getirilmesine yardımcı olur. Ayrıca, Kocaeli'de hava kalitesini ölçen ve yayınlayan bir sistem de bulunmaktadır. Bu sistem, halkın hava kalitesi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar ve sağlıklı bir çevre için önemli bir adım olarak görülebilir.

Kocaeli'nin akıllı şehir dönüşümü için hedefleri arasında, daha sürdürülebilir bir enerji yönetimi, trafik yönetimi ve ulaşımın daha verimli hale getirilmesi, atık yönetimi ve su kaynaklarının optimize edilmesi yer alır. Bunun yanı sıra, şehirdeki eğitim sistemleri, sağlık hizmetleri ve güvenlik sistemleri için de akıllı teknolojilerin kullanılması hedeflenmektedir.

Sonuç olarak, Kocaeli, akıllı şehir dönüşümü için birçok fırsata sahip bir şehirdir ve bu dönüşüm için çeşitli projeler geliştirmiştir. Şehir yönetimi, teknoloji şirketleri, sivil toplum kuruluşları ve yerel halk gibi aktörlerin bir arada çalışarak, Kocaeli'nin akıllı şehir dönüşümüne katkı sağlaması gerekmektedir.


 

 

 

 

 

HIZLI ERİŞİM