/  Anasayfa

Akıllı Şehir Düşünce Kuruluşları

Akıllı şehirler (smart cities) konusunda düşünce kuruluşları, bu alanda çalışmalar yapan ve politika geliştirme, araştırma ve uygulama gibi faaliyetleri yürüten organizasyonlardır. Bu kuruluşlar, akıllı şehirlerin tasarımı, yönetimi ve geliştirilmesi konularında uzmanlaşmıştır. Bazı örnekler şunlardır:

Akıllı Şehirler Konseyi (Smart Cities Council): Küresel bir kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Akıllı Şehirler Konseyi, akıllı şehirlerin tasarımı, uygulaması ve yönetimi konusunda dünya genelinde lider bir düşünce kuruluşudur.

Akıllı Şehirler Araştırma Enstitüsü (Smart Cities Research Institute): Akıllı Şehirler Araştırma Enstitüsü, akıllı şehirlerin sürdürülebilirliği, teknolojik yeniliklerin uygulanması ve toplumsal fayda konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmektedir.

Uluslararası Akıllı Şehirler Derneği (International Smart Cities Association): Uluslararası Akıllı Şehirler Derneği, akıllı şehirlerin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda dünya genelinde işbirliği ve paylaşım sağlayan bir kuruluştur.

Akıllı Şehirler Laboratuvarı (Smart Cities Lab): Akıllı Şehirler Laboratuvarı, akıllı şehirlerde kullanılan teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda araştırma ve deneyler yapan bir düşünce kuruluşudur.

Akıllı Şehirler Enstitüsü (Smart Cities Institute): Akıllı Şehirler Enstitüsü, akıllı şehirlerin yönetimi, finansmanı, sürdürülebilirliği ve teknolojik altyapısı konularında araştırmalar yürütmekte ve politika önerileri geliştirmektedir.

HIZLI ERİŞİM