/  Anasayfa

KAHRAMANMARAŞ

Orjinal Resim

Kahramanmaraş’ta öne çıkan akıllı şehir örnekleri şunlardır: Kent Bilgi Sistemi, Kahramanmaraş Mobil Uygulaması, Mezarlık Bilgi Sistemi, CBS SUDABİS Altyapı Bilgi Sistemi, Akıllı Yaşlı Bakım Ve Koordinasyon Merkezi (Manevi Evlat Butonu).

Bu misyon, vizyon ve değerler doğrultusunda modern Dünyanın yeni rotası olan “Akıllı Şehir” uygulamalarına büyük önem verilmektedir. Kahramanmaraş’ta ulaşımdan çevreye, spordan sosyal hizmetlere, eğitimden yönetim hizmetlerine kadar pek çok alanda akıllı uygulamalar bulunmaktadır. Bu uygulamalar, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek ve hayatını daha da kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Şeffaflık ve açıklık, katılımcı, etkinlik ve verimlilik, dinamik, adil, yenilikçi, çağdaş, kapsayıcı, aktif, teknolojik gelişmelere duyarlı, mekânsal eşitliği hedefleyen, insani ve ekolojik değerlere duyarlı, kültürel ve tarihi değerleri koruyan, sosyal ve kültürel, vatandaş memnuniyeti odaklı, güler yüzlü ve hoşgörülü gibi ilkelerle yeni akıllı şehir uygulamalarının geliştirilmesi planlanmaktadır.

Akıllı Yaşlı Bakım Ve Koordinasyon Merkezi(Manevi Evlat Butonu)

Kahramanmaraş’ta 65 yaş üstü yalnız yaşayan yaşlıların evlerine kurulan akıllı takip ve çağrı sistemleri ile yaşlıların çağrı merkezi tarafından 7/24 yaşadıkları ortamlarda uzaktan takip edilmesiyle sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmelerine destek olunmaktadır. Akıllı sistem ile yaşlının tansiyonu, nabız ve kalp atışları, şeker ölçümleri uzaktan sağlanmakta ve tıbbi gereklilik durumunda sistem üzerinden çağrı merkezi ekranından yetkililere hızla ulaştırılmaktadır. Sistem sayesinde yaşlılarımıza verilen el butonları ile acil durumlarda  doğrudan çağrı merkezi ile irtibata geçerek burada görevli personeller ile iletişim kurmaları sağlanmaktadır. Yalnız yaşayan yaşlıların evlerine kurulan akıllı otomasyon sistemi ile birlikte sensörler, yangın, gaz zehirlenmeleri, duman, su taşması vb. durumlarda otomasyon sistemi acil durumu algılayarak çağrı merkezine anında veri aktarmaktadır. Çağrı  merkezinde görevli personeller ambulans, acil servis, polis ve itfaiye gibi ilgili birimlere haber vererek yaşlılarımızın güven ve huzur içinde hayatlarını sürdürmelerine katkıda bulunmaktadır.

Trafik Yönetim Sistemi

Şehirde bulunan tüm kavşaklar fiber optik kablolarla merkeze bağlanmıştır ve uzaktan yönetilmektedir. Şehir trafiği anlık yönetilmekte olup operatörler olaylara anında çözüm üretmektedirler. Kritik öneme sahip tüm kavşaklarda 140 adet kamera ile trafik her an izlenmekte ve muhtemel sorunlara veya yoğunluklara anlık olarak sinyalizasyon planları değiştirilerek müdahale edilmektedir. Şehirde 9 noktada yer alan değişken mesaj sistemi ile trafikte yaşanan veya yaşanabilecek olumsuzluklar hakkında bilgilendirme  yapılmaktadır. Şehir merkezinde yer alan iki otopark fiber optik ile Trafik Yönetim Merkezine bağlanmış ve değişken mesaj sistemleri üzerinden otoparklardaki doluluk durumları
canlı olarak sürücüler ile paylaşılmaktadır.

Akıllı Durak

Durakta bekleyen yolcular; bilgilendirme ekranları ile yaklaşmakta olan otobüslerin hat numarası, güzergah adı, geliş süresi gibi konularda bilgilenerek toplu taşıma  izmetlerinden faydalanabilmektedir. Ayrıca söz konusu ekranlar ile medya yönetimi de yapılabilmektedir.

Akıllı Solar Direkler

Akıllı Solar Direkler, vatandaşların internete güvenli kolay erişimini sağlamak amacıyla il genelinde halka açık alanlarda (meydanlar, mesire alanları ve parklar vb.) 19 noktaya kurulmuştur. Bu direkler kendi enerjilerini gün ışığından üreterek vatandaşlara ücretsiz internet hizmetinin yanında, aydınlatma ve telefon şarj hizmeti sunmaktadır. 

Akıllı Sayaç Sistemi 

Sistem sayesinde, abone satın aldığı kadar su kullanabilir. Ön ödemeli su sayacı ekranı sayesinde kullanım bilgilerini verir. Sürekli kendi kendini kontrol ederek herhangi bir aksaklığa müsaade etmez. Her sayacın kendine özgü bir akıllı elektronik kartı vardır. Ön ödemeli sayaçlara dolum işlemleri ise su idaresi veznelerinden yapılmaktadır.

E-Belediye Uygulamaları

E-Belediye, vatandaşa daha kaliteli ve sürekli hizmet sunmayı sağlayan uygulamalar bütünüdür. Belediye web sitesine giren vatandaşlar, belediye hakkında istediği bilgiye ulaşabilmekte, alınan kararları görmekte, belediyede gerçekleştireceği işlemleri elektronik ortamda yapabilmektedir. Aynı zamanda vatandaşlar borçlarını güvenli ve hızlı bir şekilde ödeyebilmektedirler.

Kent Bilgi Sistemi

Şehirdeki tüm varlıkları ve gerçekleştirilen hizmetler şehrin sanal bir modeli üzerinde, diğer sistem ve otomasyonlarla entegre edilerek yönetilmektedir. Kent Rehberi, Numarataj ve Planlama modüllerine ek olarak yakında Altyapı Koordinasyon Modülü ve Saha İş Gücü Yönetim Modülleri de devreye alınarak icra edilen faaliyetlerin kalitesinin daha da artırılması ve daha şeffaf bir yapıya erişilmesi hedeflenmektedir.

“Kahramanmaraş” ve “Kahramankart” Mobil Uygulaması

“Kahramanmaraş” mobil uygulaması ile belediye duyuruları, haberleri, çevrimiçi işlemler, borç ödeme, borç sorgulama, cenaze ilanları, istek ve şikayetler hakkında hizmet  sunulmaktadır. “Kahramankart” mobil uygulamasıyla vatandaşlara; otobüsüm nerede, konumsal ve duraksal hareket saatleri, en yakın durak bilgisi, güzergâh haritası, sosyal medya erişimi gibi bilgiler verilirken ulaşılabilir bir toplu taşıma hizmeti sunulmakta ve zaman tasarrufu sağlanmaktadır.

Kahramanmaraş Şehir Rehberi

Şehrin tanıtımı için hazırlanmış olan bir web sayfasıdır. İçerisine Kahramanmaraş’ın tanıtımı için yapılan etkinlikler, yöresel ürünleri ve yemekleri, konaklama gibi bölümlerin bulunduğu ayrıca Kahramanmaraş’ta ne yapabilirim, hafta sonunda neler yapabilirim gibi soruların içerikleri de bulunur.

Mezarlık Bilgi Sistemi

Belediyeye bağlı mezarlıklara ait tüm verilerin ortak bir veritabanında toplandığı, mezarlara ait konum bilgilerinin harita üzerinde görülebildiği, veriler üzerinde sorgulama ve analiz işlemlerinin yapılabildiği bir sistemdir. Sistem kullanılarak vefat eden kişinin mezar yeri öğrenilebilmekte ve mezarın konumun gösteren kroki çıktı olarak alınabilmektedir.

CBS SUDABİS Altyapı Bilgi Sistemi

KASKİ Coğrafi Bilgi Sistemleri ile şehre ait içme suyu, atık su, yağmur sularına ait yer altında bulunan hatlar, adres ve abone verileri ile eşleştirilerek harita üzerinde gösterimleri sağlanmıştır. Bu sayede borulara ait uzunluk malzeme ve çap bilgileri, abonelerin harita üzerinde gösterilmesi sağlanarak coğrafi konumdan yararlanılarak beslendiği depo, arıza esnasında müdahale edilecek kısımların belirlenmesi, su kesintisi sırasında kesintiden etkilenecek aboneler belirlenmektedir.