Yoksulluğa Yönelik Sosyal Politika, Sosyal Kampanya, Sosyal Korumalar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri


Yoksulların korunması, diğer toplum kesimleri ile aralarındaki mesafenin kapatılması ve dezavantajlılıklarının azaltılmasına yönelik faaliyetlerdir.