Yapı Bilgi Modellemesi


Projenin planlama ve tasarım evrelerinin de ötesine geçerek, yapının kullanım süresine uzanan; yapı yönetimi, tesis operasyonu-varlık yönetimi, proje yönetimi, maliyet yönetimi gibi süreçleri desteyen yapıya ait 3B ortamdır.