Açık Yönetişim


Şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık ve işbirliği prensipleri ile desteklenen verinin, süreçlerin ve hizmetlerin açık hâle getirilmesi ile gerçekleşen bir yönetişim türüdür.