Mekânsal Veri Yönetimi


Fiziksel çevrenin planlanması ile ilgili konularda kullanılan mekânsal verinin CBS ile entegre edildiği faaliyetleri ifade eder.