Kültürel Etkileşimi Yönetmek


Farklı yaşam tarzları ve mensubiyetleri olan bireylerin geniş bir ortak zemin üzerinde harmonize edilerek huzurlu ve üretken bir şekilde yaşayabilmelerini sağlayacak ortam, imkân ve şartların oluşturulmasıdır.