E-Beceri Eğitimi (Yetişkinlere Yönelik)


Yetişkin işgücünün bilişim bilgi ve kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik faaliyetlerdir.