Bilgi Yönetim Sistemleri ile Engellilere Yönelik Hizmetlerin Veriye Dayalı Yönetimi


Engellilere yönelik hizmetlerin veriye dayalı olarak ve bilgi yönetim sistemleri aracılığı ile etkin ve verimli bir şekilde sunulmasına yönelik faaliyetlerdir.