Akıllı Yapılar

Bir şehirde yer alan tüm yapılar için toplumun; barınma kalitesi, konut kalitesi, yapı güvenlik önlemleri, yapı iklimlendirme ve enerji sistemleri gibi temel ihtiyaçlara akılcı ve teknolojik
bir yaklaşımla dokunarak yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen sistemleri içerir.