UNDP

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development Programme)