TÜRKİYE-AZERBAYCAN Akıllı Şehir İş Birliği

Orjinal Resim

TÜRKİYE-AZERBAYCAN Akıllı Şehir İş Birliği ve Rehberlik Programı Kapsamında 6. Etkinlik Gerçekleştirildi

Türkiye-Azerbaycan Akıllı Şehir İş Birliği ve Rehberlik Programı kapsamında Bakanlığımız temsilcileri  ile Azerbaycan Devlet Şehircilik ve Mimarlık Komitesi temsilcileri  arasında Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirmesi konulu etkinlik 1 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu etkinlikte Bakanlığımızca, Türkiye Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme Modeli ve bu kapsamda yürütülen projeler, modelin uluslararası standartlarla ilişkisi,  genel yapısı, yetkinlik ve endeks puanı hesaplama yöntemleri ile Olgunluk Değerlendirme Sistemi (https://sehirendeksi.gov.tr/) konularında bilgi verildi ve yapılan sunumların ardından karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuldu.