Akıllı Şehirler İstanbul da Masaya Yatırıldı

Orjinal Resim

Akıllı Şehirler İstanbul da Masaya Yatırıldı

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’na katıldı. Sayan, akıllı şehirlerin insanların hayatını kolaylaştırması gerektiğini söyledi.

Akıllı Şebekeler ve Akıllı Şehirler Konsepti”ni ele alan Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Akıllı Şehirler Kongre ve Fuarı ICSG 2021, İstanbul’da başladı. Programın açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Artık her şeyin “akıllı” olduğu, sadece insanlar değil giderek insandan çok makinaların, nesnelerin birbirine bağlandığı bir döneme doğru hızla ilerliyoruz. 2025 yılı itibarıyla dünyada 100 milyar farklı bağlantının olacağı ve bu bağlantıların sadece %10'unun insanlar arasında olacağı öngörülüyor. Bu demek oluyor ki, dünya birçok alanda akıllı çözümlere doğru evrilecek dedi.

Bu durumdan şehirlerin de payını aldığını dile getiren Sayan, Dünya üzerindeki hareketliliğin 2050 yılına kadar %67’ye ulaşacağını dile getirdi. Sayan, “2019 yılı sonunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın inisiyatifinde yayınlanmış olan “Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Genelgesi”, kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından hazırlanıp yayınlanan “Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı” ve yine bu kapsamda değerlendirilebilecek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile yayınlanmış olan “Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı” ülkemizin akıllı şehirler yolculuğunda önemli birer rehber ve itici güç mahiyetindedir” dedi.

Bakan Yardımcısı Sayan: 5G ve Ötesi Haberleşme Altyapılarını Yerli ve Milli İmkânlarla Üreteceğiz

Bir şehrin akıllı hale gelme sürecinde en önemli konunun “nesnelerin interneti” olduğunu ifade eden Sayan, “Nesnelerin internetini; bilgi ve iletişim teknolojilerine dayanan fiziksel ve sanal nesneleri birbirine bağlayarak ileri düzeyde hizmetleri mümkün kılan altyapı olarak tanımlamak mümkündür. Akıllı şehirlerin gelişmesinde özellikle mobil teknolojiler ön planda yer alıyor. Ülkemizin bu alanda yatırımları da hız kesmeden devam ediyor. 2020 yılında 16,7 milyar TL’ye ulaşan altyapı yatırımı, pandemi sürecine rağmen artmaya devam etti ve bir önceki yıla oranla yaklaşık %30 artış kaydedildi. Ülkemizde birbirleri ile haberleşen makinaların sayısı 6,5 milyonu aştı” diye konuştu.

Sayan elektronik haberleşme altyapılarının diğer sektörler ile iç içe geçmesinin, güvenlik konusunu daha da önemli hale getirdiğini söyledi ve ekledi: “Bu kapsamda, Bakanlık olarak, BTK ve diğer paydaşlarımızla birlikte, 5G ve ötesi haberleşme altyapılarının yerli ve milli imkânlar ile üretilmesi konusunda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Teknoloji Hamlesinin bir yansıması olarak sektörde faaliyet gösteren işletmecilerimiz ve üretici firmalarımızla uçtan uca yerli ve milli 5G çalışmaları yürütüyoruz. Bu çalışmaların somut sonuçlarını almaktan memnuniyet duyuyoruz. 5G yeni radyo, çekirdek şebeke, Şebeke Yönetim Sistemi, Radyolink gibi ürünlerin Ar-Ge süreçleri ve prototipleri hazırlandı.  Proje kapsamında geliştirilen prototiplerin de gösteriminin yapılacağı toplantımızı 23 Haziran’da gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Esasında bu etkinliği Mayıs ayı içerisinde planlamıştık, ancak pandemiyle mücadele tedbirleri kapsamında yaklaşık 1 ay ertelemek durumunda kaldık. İnşallah, 23 Haziran’da proje kapsamında geliştirilen ürünlerimizi kamuoyu ile paylaşmış olacağız.  Çalışmalar neticesinde, uçtan uca güvenlik mekanizması bilenen ve kontrol edilebilen yerli ve milli ürünleri kullanarak 5G şebekelerimizi devreye alıyor olacağız” bilgisini paylaştı.

Bakan Yardımcısı Sayan: Türkiye Akıllı Şehirler Konusunda Önde Gelen Ülkelerden

Bu noktada yerli ve milli üretimin ne kadar önemli olduğuna bir kez daha dikkat çeken Sayan, Bilgi ve iletişim teknolojileri benzer şekilde pek çok ülkede kullanılıyor olsa da, akıllı şehir uygulamaları her ülkenin, her şehrin kendi ihtiyaçlarına, kendi imkânlarına, kendi altyapısına göre değişebiliyor. Akıllı şehirler, teknoloji yardımıyla pek çok çözümler sunmakla birlikte, odağının teknoloji değil, insan olması önem taşıyor.  Teknolojinin, vatandaşların yaşam kalitesini arttırmaya destek olacak bir araç olarak kullanılması, akıllı şehir uygulamalarının başarıya ulaşması açısından kilit bir öneme sahiptir.

Akıllı şehirlerimizin artması için; pratik ve ekonomik çözümlere odaklanmamız, teknolojiden en üst düzeyde yararlanarak yerli ve milli kaynaklarımızı etkin olarak kullanmamız gerekiyor. Hedefimiz şehirlerimizde yaşam kalitesini yükseltmek olmalıdır” diye konuştu.

 

Bu konuda bilgi ve deneyim paylaşımının hassasiyetine işaret eden Sayan, “Türkiye akıllı şehirler konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Akıllı şehir uygulamalarının ortak amacı, daha az maliyetli, daha verimli, daha etkili, çevreci hizmetler sunabilmektir. Akıllı şehir çalışmalarıyla insanların hayat kalitelerini ne kadar yükseltebilir, ne kadar kolaylaştırabilirsek bu işi sahiplenme düzeyini de o derece yüksek tutabiliriz. Bizler, bilginin önemine, ortak aklın sağlayacağı faydalara, istişarenin önemine ve tüm paydaşlarımızın sahiplenmesi ile ancak ortak hedeflere ulaşılabileceğine inanmaktayız” sözleriyle konuşmasını noktaladı.