/  Anasayfa

SANTANDER

Orjinal Resim

Santander, yeni teknolojiler, uygulamalar ve hizmetler denemek için yaşayan bir laboratuvar olarak bilinmektedir. Santander’de, binlerce kamera ve yüzbinlerce IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazları, en az sayıda veya hiç insan müdahalesi gerektirmeyecek şekilde, ulaşım, su ve enerji gibi kentsel sistemleri etkin bir şekilde yönetmek için şehrin dijital
altyapısıyla birlikte çalışmaktadır.

Aynı zamanda Santander, polis arabaları ve taksi gibi araçlara yerleştirdiği sensörler ile hava kirliliği seviyelerini ve trafiğe ait ölçümler yapmaktadır. Bu toplanan verileri işleyerek vatandaşları ile paylaşan bir de akıllı telefon uygulamasına sahip olan Santander, bu uygulama ile birlikte herkese şehir hakkındaki verileri anında vatandaşlarının hizmetine sunmaktadır. Santander, sunulan bu veriler ile çevre sakinlerine daha iyi bir yaşam kalitesi sağlayan, çevresel olarak sürdürülebilir, ekonomik katkı sağlayan ve duyarlı bir ortam sunma ihtiyacını gidermektedir. Santander’de yapılan altyapı, deneyim ve planlama, bir yönetim modelinin reaktif bir şehirden proaktif bir yapıya dönüştürülmesini sağlayarak, kamu hizmetlerinin yönetiminde tasarruf sağlamak adına değişim (kentsel esneklik) için daha iyi uyum sağlamaktadır. Şehrin fazla olmayan nüfusu (yaklaşık 176 bin) ve bilgi
ve iletişim teknolojilerinin yaygın kullanımı, Santander şehrini deneysel ve akıllı şehir modelinin bütünleşik gelişimi için ideal bir ölçek yapmaktadır. Santander’de sistemlerinin ve hizmetlerinin daha akıllı hale getirilmesi, şehri uzun vadeli bir ekonomik büyüme içinde konumlandırırken, aynı zamanda daha yaşanabilir bir şehre katkıda bulunarak maliyet tasarrufu sağlayarak verimliliği artırmaktadır. Şehir, sensörlerden elde edilen verileri kullanarak, dönüştürülebilen hizmet alanlarını (ekonomi, finans, enerji, çevre, su ve atık yönetimi ve mobilite) tanımlamak için bir strateji tasarlamıştır. Akıllı Şehir kapsamında çalışmalarını Santander Belediye Meclisi, yönetim ve yönetişimdeki yenilik, kamu hizmetlerinde  niteliksel iyileştirmeler sağlamayı üstlenmektedir. Santander, BİT teknolojilerinin benimsenmesi, şehrin çalışma biçiminin geliştirilmesi, bilgiye dayalı bir ekonomiyi ve aynı zamanda
vatandaşların yönetime katılımını teşvik etmesine izin vermektedir. 2012 yılında Santander Belediye Meclisi, Akıllı Şehir stratejisi dâhilinde, tüm vatandaşlara açık fikirli bir sosyal ağ oluşturma konusunda ilk İspanyol şehir konseyini kurdu. Bunun yanı sıra Cantabria Üniversitesi ve Santander Belediye Meclisi arasındaki işbirliği ile Cantabria Uluslararası Kampüsü’ne kurumsal olarak katılarak son yıllarda giderek artan ve üretken bir birliktelik olmuştur. Aynı zamanda BİT alanında çalışan KOBİ’ler ve finansal kuruluşların çalışmalarda desteği bulunmaktadır. Santander, vatandaşlarının yaşam kalitesini, tesis ve yeni servislerle birlikte şehri yeniden canlandırıyor. Geleceğe doğru bakıldığında, geleneksel ve zarif Santander, artık inovatif riskleri alan ve bu konuda çığır açan bir şehir olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Akıllı Santander Projesi

Şehrin bir bölgesinde hayata geçen SmartSantander projesi; sensörler, kameralar, aktüatörler, mobil terminaller ve RFID etiketlerini içeren 10 binden fazla cihaza sahip bir teknoloji platformunun tasarımına sahip bir uygulamadır. Bütün bu cihazlar, sıcaklık, atmosfer basıncı, gürültü seviyeleri ve CO2 konsantrasyonu gibi bilgilerin vatandaşlar tarafından bilinebileceği akıllı bir şehir oluşturmak amacıyla nesnelerin interneti adı altında entegre edildi. SmartSantander, park ve bahçe sulaması, park sistemleri, trafik izleme, çevresel mobil izleme, arttırılmış gerçeklik ve katılımcı algılama gibi alanlarda çok önemli sonuçlar veren uzun vadeli bir projedir. 

Proje kapsamında şehrin her bölgesinden bilgilerin aktarıldığı IoT cihazları, Santander şehrinin yaşamını kolaylaştırarak, şehir yaşamının birçok unsurunu kontrol ve test etmektedir. Santander son zamanlarda sadece IoT cihazlarının kurulması ile bir şehrin akıllı hale gelemeyeceğini fark etmişlerdir. Bu kapsamda Santander, IoT cihazlarından toplamış oldukları verilerini yönetebilmek için yönetişim yapısı ve veri yönetimi süreci yapılandırmıştır.
SmartSantander kapsamındaki öncü IoT projeleri:
• Akıllı Yol Projesi: Kaldırım altına gizlenmiş bir IoT sensör sistemi, ücretsiz park yerlerinin tanımlanması ve yakındaki sürücülerin dijital sokak işaretleri aracılığıyla mevcut  alanlara yönlendirilmesini sağlayan bir projedir. Proje, diğer projelerle birlikte şehirdeki tıkanıklığı ve CO2 emisyonlarını önemli ölçüde azaltmaktadır. IoT sensörleri ayrıca trafik 
düzenlemeleri, bakım ihtiyaçları, gürültü seviyeleri ve diğer çevresel koşullar hakkında veri toplayan otobüslere, taksilere ve sokak lambalarına da yerleştirilmiştir.
• Sürdürülebilir Akıllı Su Girişimi Projesi: Santander’in sürdürülebilir Akıllı Su girişimi, bir akıllı telefon uygulaması aracılığıyla su kullanımlarını yönetmelerini sağlayarak masrafları azaltmaktır. Su kalitesi ve tüketimi hakkındaki gerçek zamanlı verileri görüntülenebilmekte, zaman içindeki eğilimler izlenebilmekte ve servis uyarıları alınabilmektedir.  Sürdürülebilirliği teşvik etmek ve şehir ekonomisine katkı sağlamak amacıyla, su sistemindeki IoT izleme, şehrin ihtiyaç duyduğu yerde ve zamanda daha verimli bir şekilde su temin etmesini sağlamaktadır.
• Akıllı Kamusal Alan Projesi: Halka açık parklardaki ve bahçelerdeki nem sensörleri ile yeşil alanların yalnızca toprakların kuruduğu zamanda sulanmasını sağlayan bir IoT projesidir. Bu proje sayesinde atık kutuları bile akıllı hale getirilerek, atık kutularının doluluk, boşluk verisi alınarak boşaltılmaları gerektiğine dair rapor sunmaktadır. Aynı  zamanda proje ile şehir, günün herhangi bir saatinde havanın kararması ve aydınlanması ile otomatik olarak çalışan LED Işıkları ile yılda 1.5 Milyon USD tasarruf sağlamaktadır.
• Halkın Katılımı ve Ortak Fikir Oluşturma: Santander vatandaşları, şehir hizmetlerinin iyileştirilmesine katkı sağlamaktadır. Vatandaşların bakım vb. sorunları fotoğraf tabanlı bir uygulama aracılığıyla bildirmesi için vatandaşlarını teşvik ederek, şehrin daha verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamaktadır.

Santander Artırılmış Gerçeklik Uygulaması SmartSantanderRA

SmartSantanderRA, SmartSantander projesi kapsamında geliştirilen artırılmış gerçeklik teknolojisine dayalı akıllı telefonlar için ücretsiz bir uygulamadır. Trafik ve plaj kameralarına, hava durumu raporlarına ve tahminlerine, halk otobüsleri bilgilerine ve bisiklet kiralama hizmetlerine gerçek zamanlı erişim sağlar, şehirde dolaşırken vatandaşlar ve ziyaretçiler için benzersiz bir ekosistem oluşturur. Uygulama, farklı kategorilere ayrılan Santander kentinde 2700 yer hakkında bilgi içerir: plajlar, parklar ve bahçeler, anıtlar, ilgi çekici noktalar, turizm ofisleri, mağazalar, sanat galerileri, müzeler, kütüphaneler, kültür etkinlikleri gündemi, mağazalar, halk otobüsleri, taksiler, bisikletler, park yerleri. AR görüntüsünü başlatırken, uygulama akıllı telefon ekranında, yakındaki ilgi çekici yerlerin bulunduğu kamera üzerinde bir kaplama oluşturur. Belirli bir ilgi çekici nokta seçiliyse, daha fazla bilgi (başlık, kısa açıklama, fotoğraf ve ilgi çekici noktaya uzaklık) görüntülenir. Bunun dışında, uygulama o yere rotanın oluşturulmasına veya eğer mevcutsa POI ile ilgili dijital içerikleri (Örn. Videolar) oynatma hizmeti sunmaktadır.

Santander Şehir Düşüncesi - Santander City Brain

Santander Belediyesi’nin vatandaşı olan veya olmayan herkesin, fikirlerini ve projelerini paylaşmaları, başkaları tarafından paylaşılan fikir ve projelere yorum yapması ve oy vermesini sağlayan, açık, şeffaf ve ücretsiz çevrimiçi platformdur. Platform kullanıcılarının, Santander’in Akıllı şehir olarak geliştirilmesinde ve şehrin Stratejik Planının uygulanmasında katkı sağlanmakta olan uygulama, vatandaşların yaşam kalitesini artırma ve akıllı ve yenilikçi bir kent geliştirilmesinde katma değer sağlamaktadır. Sisteme kayıt olan kullanıcılar, fikirlerini paylaşarak, diğer kullanıcıların fikirlerine yorum yaparak ve ya oy vererek katılım sağlamaktadırlar.

Akıllı Şehirlerde Akustik İzleme– EAR-IT

Dünyayı yeni bir şekilde hayal etmek için sesi kullanmayı hedefleyen uygulama, veri toplamak için akustiği en iyi şekilde kullanmayı amaçlayan bir araştırma projesidir. EAR-IT, ağa bağlı binalardan ve şehirlerden akustik verilerin nasıl toplanabilieceğine ve enerji verimliliği, güvenliği ve ulaştırma alanlarındaki uygulamalara dair çözüm aramaktadır. Proje
aynı zamanda insanların hangi şartlar altında akustik teknolojilerin yaşam ortamlarında kullanılmasının memnuniyetle karşılayıp karşılamadığı sorularını araştırmayı  hedeflemektedir. Uygulama, Şehirlerde trafik yoğunluğunun izlenmesini, evlerde enerji tasarruflu cihazların desteklenmesini, akıllı şehirlerin ve binaların gelişmesini sağlamaktadır. EAR-IT, acil durum sirenlerini ‘duyan’ sensörlere sahip olmakla birlikte, ardından ilgili aracı izlemek için diğer sensörleri de harekete geçirmektedir. Bu veriler daha sonra ambulans lehine trafik ışıklarını değiştirmek için kullanılmaktadır. EAR-IT, Acil durum algılama ve buna bağlı olarak trafik yoğunluğunu izlemenin yanı sıra kablosuz sensör ağları için akustik algılama teknolojileri ve akustik işlem birimlerini göz önünde bulundurarak kapsamını genişletmeyi planlamaktadır.

Katılımcı Algılama Uygulaması Participatory Sensing Application

Bu uygulama, Santander vatandaşlarının gözlemlerde ve verilerin katkısında aktif olmalarını sağlamak için vatandaşların akıllı telefonlarının kullanılmasından yararlanmayı amaçlamaktadır. Kullanıcılar bu uygulama ile Santander Belediye Meclisi ve ilgili birimlere şehirde meydana gelen olayları bildirebilecekleri ve paylaşabilecekleri ortak bir platforma bağlanmıştır. Örnek olarak, şehir merkezinde veya kaldırımda yürürken bir vatandaş, yol ile ilgili bir sıkıntıya rastladığında, fotoğraf çekerek ve bir metin yazarak diğer vatandaşlarla ve ilgili birimlerle paylaşabilmektedir. Dolayısıyla, Santander Belediye Meclisi, olayın meydana geldiği yer konusunda bilgilendirilerek bu sorunu gidermek için
ilgili ekibi göndererek aksiyon alabilmektedir. Uygulama aynı zamanda, kullanıcıların akıllı telefonlarından GPS konumu, pusula, gürültü, hız, sıcaklık ve nem gibi bilgileri  toplayarak platformu veri olarak beslemektedir. Bu sayede yeni ve yenilikçi hizmetlerin geliştirilmesi için ilgili ortama gerekli veriler sağlanmış olmaktadır.