/  Anasayfa

Akıllı Yönetişim

Kentin etkin bir şekilde tek bir organizma gibi çalışması için kamu, özel, STK ve AB örgütlerini birbirine bağlayan ve gerektiğinde bütünleştiren hizmetleri, katılımcı karar alma ve
e-hizmetlerde (e-devlet) teknolojiyi kullanarak şeffaflık ve Açık Veriyi kapsar.