Akıllı Şehir Çözüm Değerlendirme Modeli


Akıllı Şehir Kabiliyetleri bazında, nicel olarak güncel verinin kullanıldığı, geleceğe yönelik sağlanacak etkinin tahminlemesini gerçekleştirmek üzere simülasyon yapılabilmesini sağlayacak modeldir.