Akıllı Şehir Birlikte Çalışabilirlik Modeli


Ulusal ve yerel katmanda yer alan Akıllı Şehir Kabiliyetleri ve bu kabiliyetlerde yer alan varlıkların birlikte çalışabilirliği ve varlıklar arası ilişkileri içeren modeldir.