Akıllı Şehir Mimari Yönetimi


Tüm paydaşların Akıllı Şehir terminolojisine ilişkin açık, tutarlı ve ortak bir anlayışa sahip olmasını sağlanması, referans mimari model ile bu kavramların birbirleriyle ilişkilendirilmesi, modellenmesi ve kullanımı ile yeni ve mevcut bilgi mimarilerine bütünleştirilmesine ilişkin faaliyetleri kapsar.