Veri Standartı


Coğrafi verinin paylaşılması ve birlikte çalışabilirliğin artırılmasına yönelik, ulusal ya da uluslararası kurum ve kuruluşlarca dokümante edilmiş kurallar, yönergeler ya da teknik spesifikasyonlardır.