Veri Standardı


Ulusal ve Yerel Akıllı Şehir Mimarileri’nde yer alan verinin yapısal bir şekilde tanımlanmasını sağlayan kurallar bütünüdür.