Veri Paylaşım Standardı


Ulusal ve Yerel Akıllı Şehir Mimarileri kapsamında yer alan verinin paylaşımında uyulacak kurallar bütünüdür.