Veri İşleme ve Analiz Altyapısı


BT yönetim hizmetlerini merkezileştirerek ve daha akıllı bir veri merkezi için süreçleri otomatikleştirerek, IoT ve analizlerin kullanılarak iş çevikliğinin artırılması amaçlanmaktadır.