Veri Analizi ve Karar Destek Mekanizması


Kent ekonomisinin yönetimi kapsamında üretilen ve toplanan verilerin analiz edilerek karar destek mekanizmalarını beslemesidir.