Üniversite ve İş Dünyası İşbirliği


Nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine yönelik olarak üniversite ve iş dünyasının birlikte yürütmüş olduğu faaliyetlerdir.