Ağ Erişimi


Ağ erişimi, kullanıcının telekomünikasyon hizmetlerine erişmesini sağlayan telekomünikasyon ağının bir parçasıdır. Erişim ağının farklı bölümleri, omurgalar aracılığıyla bağlanır. Bu omurgalar çekirdek ağını oluşturur.