Ulusal Akıllı Şehir Eylem Planı


Akıllı Şehir alanında Türkiye'de gerçekleştirilecek çalışmalara yön vermesi amacıyla ulusal katmanda belirli bir dönemi kapsayacak şekilde hazırlanan eylemler bütünüdür.