Ulaşım Yönetişimi


Ulaşımın yönetişiminin planlanması, işletim ve bakımı, iyileştirme ve değişiminin yönetimini, sürekliliğini ve entegre yönetiminin kapsamını tanımlamaktadır.