Ulaşım Envanter Veritabanı


Ulaşım ağındaki tüm bileşenlerin (yol, durak, kavşak vb.) tutulduğu veritabanıdır.