Test Değerlendirme Merkezi


Yeni geliştirilen ürün/hizmetler için pilot uygulama alanı/uygulama yapılabilmesine olanak sağlayan, sonuçların değerlendirilmesi amacıyla kurulan merkezlerdir.