Taşkın ve Kuraklık Yönetimi


Taşkın riski altında olan alanlarda riskin yönetilmesi için uygun hedeflerin ve bu hedeflere ulaşılması için alınması gereken tedbirlerin tehlike ve taşkın risk haritaları dikkate alınarak belirlenmesi ile muhtemel kuraklık risklerinin olumsuz etkilerinin kontrolü ve kuraklık problemlerinin çözümüne yönelik olarak kuraklık öncesinde, esnasında ve sonrasında alınacak tedbirleri içeren yönetim planı olarak tanımlanabilir.