Tahsis Edilmiş Kısa Mesafe İletişim (DSRC-Dedicated Short Range Communications)


Ulaşım araçları için tasarlanmış kısa veya orta mesafeli kablosuz iletişim kanallarıdır. Araçlar ve yol kenarı cihazlar arasında çift yönlü haberleşmeyi sağlamaktadır. DSRC, radyo frekansı tanımlama (RFID) teknolojisinin bir alt bileşenidir. Araç-altyapı (V2I) ve araç-araç (V2V) iletişiminde, trafik sinyalizasyonunun adaptif olarak tasarlanmasında, elektronik ücretlendirme sistemlerinde, tıkanıklık kontrolünde ve fiyatlandırmasında kullanılmaktadır.