Sürdürülebilir Akıllı Şehir Rehberliği Programı


Şehirler Arası Rehberlik Mekanizması ile rehber ve rehberlik edinen şehir gruplarının belirlenmesi ve her bir grup için sunulacak rehberlik kapsamının netleştirilmesi amacıyla hazırlanan rehberlik programıdır.