Sosyal Medya Üzerinden Katılımcılık


Merkezi Yönetim kurum ve kuruluşları (taşra teşkilatı dahil) tarafından sundukları hizmetlerle ilgili karar verirken vatandaşların katılımlarını sağlamak amacıyla kullandıkları sosyal medya araçları üzerinden yaptıkları oylamalardır.