Siluet / Manzara


Bir kentin veya bir mekânın genel görünümünü ifade etmektedir.