Sınır Güvenliği


Sualtı ve su üstü sensör ağı ile sahillerdeki ve karadaki önemli tesislerin güvenliği sağlanabilmektedir. Liman izleme sistemi, sualtı sensör şebekesini kullanan sualtı / su üstü risklerinin bilgilerini paylaşır.