Sağlık Yatırımları ve Finansmanı


Sağlık politikaları doğrultusunda yapılacak yatırımların ve bu yatırımlara ilişkin finansman kaynaklarının belirlenmesidir.