Sağlık Denetimi


Sağlık tesislerinin ve hizmetlerinin koşullara veya belirlenen kriterlere uygun olup olmadığının belirlendiği faaliyetleri içermektedir.