Referans Yerel Veri Paylaşım Platformu


Yerel Akıllı Şehir Mimarileri’inde yer alan verinin standartlara uygun olarak değişiminin (veri alış verişi) yapılabilmesi amacıyla merkezi olarak açık kaynak kodlu geliştirilen referans platformdur. İl bazında Yerel Akıllı Şehir Mimarileri doğrultusunda Referans Veri Paylaşım Platform kullanılarak Yerel Veri Paylaşım Platformları oluşturulacaktır.