Referans Mimari Model


Akıllı Şehir Birlikte Çalışabilirlik Modeli’ne uygun olarak, iş, veri, uygulama, teknoloji katmanlarında yer alan tüm varlıkların birlikte değerlendirilerek tek bir yapı kazandırıldığı, tüm şehirlerin Akıllı Şehir yapılanmasında standart olarak kullanılabilecek Türkiye’ye özgü mimari modeldir.