Otopark Doluluk Tespiti


Otopark alanlarında sensörler yardımıyla sayım yapılarak uygun yer sayısının ve yerlerinin gösterimidir.