Okulların Fiziksel ve Teknolojik Altyapılar

ı
Okulların varlığı ve bunların; okul bahçesi, sınıf düzenleri, sınıf içi materyaller, okul güvenliği, spor salonu, konferans salonu ve kantin, okul bina ve diğer fiziki mekanları, okul bahçesinin zemin kaplaması ve okul bahçesindeki çöp kutuları, okul bahçesinin ders dışında da kullanılmak üzere düzenlenmesi, boş vakitlerini okul bahçesinde geçirilmesi, dinlenme alanlarıyla oyun alanı ayrılması, ısınma, teknolojik malzemeler, sınıf yazı tahtaları ve aydınlanma, spor salonu, oyun alanları, sosyal-kültürel etkinlik alanı, branş derslikleri gibi mekanlar ve bunlardaki yeterliliklerdir.