NO2 (Azot dioksit), SO2 (Kükürt dioksit), O3 (Ozon) Azaltılması


Sera gazı etkisine neden olan hava kirleticilerinin azaltılması faaliyetleri olarak tanımlanabilir.